Δήμος Αμυνταίου

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:

Email:

Διεύθυνση: Grigoriou Nikolaidi, 2 Amyndeo 53200

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα