ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2386350100

Email:

Διεύθυνση: Αμύνταιο,Γρηγορίου Νικολαίδη 2

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα