Επιμελητήριο Καστοριάς

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:

Email:

Διεύθυνση: 60 MITROPOLEOS STR Kastoria 52100

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα