Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2385051211

Email:

Διεύθυνση: Άγιος Γερμανός,Άγιος Γερμανός, Πρέσπες

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα