Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2385051211

Email:

Διεύθυνση: Άγιος Γερμανός, Πρέσπες, Άγιος Γερμανός

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα