Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 24610 56401

Email: rc@uowm.gr

Διεύθυνση: Κοίλα Κοζάνης, ΤΚ: 50100

Σύντομη περιγραφή

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει 22 Τμήματα σε 5 πόλεις της ομώνυμης Περιφέρειας. Η νέα του αυτή μορφή οριστικοποιήθηκε τον Μάιο του 2019, με τον νόμο της συνέργειας, που του επέτρεψε να επαναπροσδιορίσει τη θέση και τον ρόλο του στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας μέσα από την ανασυγκρότηση δομών, προγραμμάτων σπουδών, διαδικασιών και νοοτροπιών. Παρά το μεγάλο του μέγεθος και την έλλειψη της πολυετούς ακαδημαϊκής παράδοσης άλλων ελληνικών Πανεπιστημίων, ως νέο Ίδρυμα διαθέτει τη δυναμική, την ευελιξία και τη βούληση που του επιτρέπουν άμεση λήψη αποφάσεων, ταχεία διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών, καθώς και υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών για τα ελληνικά ακαδημαϊκά δεδομένα.

Στοιχεία φορέα

Φορέας ΕΤΑΚ: Όχι

Έργα

Μελέτες