ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΤΑ ΔΜ)

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2461053971

Email:

Διεύθυνση: ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ, Κοζάνη

Σύντομη περιγραφή

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ. – άρθρα 190 επ. Ν. 3852/10) και έναν καινοτόμο θεσμό με σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της Περιφέρειας και της διαδικασίας της Αποκέντρωσης και Αυτοδιοίκησης. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με Αξιοποίηση των περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης, οργάνωσης και διοίκησης, Υποστήριξη των λειτουργιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στοιχεία φορέα

Έργα

Μελέτες

Δεν βρέθηκαν μελέτες.