Περιβαλλοντικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:

Email:

Διεύθυνση: 1st km PTOLEMAIDA KOZANI 50200

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα