ΠΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2461053970

Email: info@pta.pdm.gr

Διεύθυνση: ΖΕΠ Κοζάνης, TK: 50100

Σύντομη περιγραφή

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ. – άρθρα 190 επ. Ν. 3852/10) και έναν καινοτόμο θεσμό με σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της Περιφέρειας και της διαδικασίας της Αποκέντρωσης και Αυτοδιοίκησης. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με:

  • Αξιοποίηση των περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων
  • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης, οργάνωσης και διοίκησης
  • Υποστήριξη των λειτουργιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Στοιχεία φορέα

Φορέας ΕΤΑΚ: Όχι

Μελέτες