Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Μακεδονίας

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:

Email:

Διεύθυνση: Bousiou & Estias 3, Kozani 50100

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα