Μελέτη Περιφερειακού Σχεδίου για την Ενεργειακή Απόδοση των Δημοσίων Κτιρίων και τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων για τη βέλτιστη επιλογή δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Δημόσιων Κτιρίων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Σχεδιασμού [...]