Avada Law

Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τη μείωση και αξιοποίηση των απορριμμάτων τροφίμων στη Δυτική Μακεδονία

Τελικό Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης (Action Plan) που αφορά τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου ΕCOWASTE4FOOD του προγράματος Interreg/Europe Το έργο ECOWASTE4FOOD ενώνει εφτά τοπικές και περιφερειακές αρχές από εφτά διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, φιλοδοξώντας να προσεγγίσει το κρίσιμο ζήτημα των αποβλήτων τροφίμων. Οι αρχές αυτές είναι το Διεθνές Κέντρο Προηγμένων Μεσογειακών Αγρονομικών Μελετών Μεσογείου Αγρονομικό Ινστιτούτο Μονπελιέ (CIHEAM-IAMM)-Γαλλία, η Περιφέρεια της Wielkopolska-Πολωνία, ο Δήμος της Φεράρα-Ιταλία, η Περιφέρεια της Νότιας Οστροβοθνίας-Φιλανδία, η Περιφέρεια της Προβηγκίας-Άλπεις-Κυανής Ακτής-Γαλλία, το Συμβούλιο Κομητείας του Devon-Ηνωμένο Βασίλειο, και ο Οργανισμός αποβλήτων της Καταλονίας (ARC)-Ισπανία). Οι τοπικοί και περιφερειακοί εταίροι στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργάζονται, ανταλλάσουν εμπειρίες και γνώσεις, ώστε να προωθήσουν στην περιοχή τους την έννοια και την πρακτική της οικολογικής καινοτομίας (eco-innovation) που οδηγεί στη μείωση των [...]

Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τη μείωση και αξιοποίηση των απορριμμάτων τροφίμων στη Δυτική Μακεδονία2022-11-21T12:35:45+02:00

Μελέτη ολοκληρωμένης ανάπτυξης της παραλίμνιας περιοχής λίμνης Πολυφύτου

Η δηµιουργία της τεχνητής λίµνης Πολυφύτου στη δεκαετία του 1970 δηµιούργησε νέα οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα για όλη την παραλίµνια περιοχή. Η απαλλοτρίωση από τη ∆ΕΗ χιλιάδων στρεµµάτων εύφορης καλλιεργούµενης γης επηρέασε καθοριστικά την απασχόληση και το εισόδηµα αφού η οικονοµία ήταν καθαρά αγροτική. Η µείωση του παραγωγικού συντελεστή γη οδήγησε µεγάλο ποσοστό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού και ολόκληρους οικισµούς εκτός παραγωγικής διαδικασίας. Η περιοχή γνώρισε µια πληθυσµιακή συρρίκνωση και έκτοτε ακολουθεί φθίνουσα πορεία χωρίς, µέχρι σήµερα να έχει δηµιουργήσει εναλλακτικό παραγωγικό πρότυπο. Η µεγαλύτερη επένδυση στην περιοχή ήταν η κατασκευή στο νότιο τµήµα της λίµνης των αρδευτικών έργων Σερβίων και Βελβεντού µε τα οποία αρδεύτηκαν πάνω από 30.000 στρέµµατα γης. Η αγροτική παραγωγή σήµερα βρίσκεται σε µια µεταβατική κατάσταση µε έντονη την αµφισβήτηση του [...]

Μελέτη ολοκληρωμένης ανάπτυξης της παραλίμνιας περιοχής λίμνης Πολυφύτου2022-11-21T12:35:46+02:00

Mapping and understanding the innovation potential of bio-economy businesses – The case of Western Macedonia focused in Agri-Food sector

Introduction Purpose of this task and links to the feasibility actions and the regional action plans BRIDGES project regional partners have all RIS3 strategies which include bioeconomy industries. For these industries to speed up their innovation and growth potential, regions should encourage (inter alia) those segments of the industries that have the highest potential to absorb innovation and invest in it. BRIDGES project focuses on this type of businesses. We expect to identify, within the BRIDGES partnership, some 100 businesses in total, depending on the size of the regional economies and the regional population. The regional maps will reveal the level and type of innovation that can be best absorbed by the regions. The innovation absorption potential of these companies will be analysed, based on [...]

Mapping and understanding the innovation potential of bio-economy businesses – The case of Western Macedonia focused in Agri-Food sector2022-11-21T12:35:49+02:00

Μελέτη ανάπτυξης παραλίμνιας & ευρύτερης περιοχής του Φράγματος Πραμόριτσας Βοϊου

Στην περιοχή Πενταλόφου - Βοίου νομού Κοζάνης στο υδρόρεμμα Πραμόριτσας η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης κατασκεύασε ένα τεχνητό φράγμα με στόχο την κάλυψη σε πόσιμο νερό μιας ευρύτερης περιοχής που αφορά περί τους 60 οικισμούς στο νομό Κοζάνης και με προοπτική παροχής σε οικισμούς του νομού Γρεβενών. Η τεχνητή λίμνη που σχηματίστηκε με την ολοκλήρωση κατασκευής του φράγματος διαμόρφωσε ένα νέο οικοσύστημα το οποίο, σε συνδυασμό με το οικιστικό πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής, είναι εν δυνάμει διαθέσιμο για τουριστική αξιοποίηση.

Μελέτη ανάπτυξης παραλίμνιας & ευρύτερης περιοχής του Φράγματος Πραμόριτσας Βοϊου2022-11-21T12:35:52+02:00

Προσδιορισμός κατάλληλων δεικτών για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση

Δείκτες για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας στη Δυτική Μακεδονία

Προσδιορισμός κατάλληλων δεικτών για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση2022-11-21T12:35:36+02:00

Προμελέτη σκοπιμότητας για μονάδα πελλετοποίησης βιομάζας σε συνδυασμό με μονάδα αναερόβιας χώνευσης και ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο στο Δ. Σερβίων-Βελβεντού

Η παρούσα μελέτη σκοπιμότητας αφορά τη διερεύνηση επενδυτικού σχεδίου που περιλαμβάνει την κατασκευή μονάδας πελλετοποίησης βιομάζας σε συνδυασμό με μονάδα αναερόβιας χώνευσης και ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο στο Δήμο ΣερβίωνΒελβεντού. Στις ενότητες που ακολουθούν, εξετάζονται και αναλύονται διεξοδικά οι λειτουργικές και τεχνικές πτυχές της επένδυσης. Η προτεινόμενη επένδυση αποτελεί πρότυπο βιώσιμου και ανταποδοτικού έργου σε μικρή κλίμακα καθώς αποσκοπεί στο συνδυασμό δύο νέων τεχνολογιών που αναφέρονται στη συνέχεια με σημαντικές συνέργειες μεταξύ τους: 1. Μία μονάδα επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων και αγροτικών υπολειμμάτων 2. Μία μονάδα παραγωγής πέλλετ από δασικά υπολείμματα

Προμελέτη σκοπιμότητας για μονάδα πελλετοποίησης βιομάζας σε συνδυασμό με μονάδα αναερόβιας χώνευσης και ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο στο Δ. Σερβίων-Βελβεντού2022-11-21T12:35:20+02:00

Εξαγωγές και επιχειρήσεις της ΠΔΜ – Οι καλές πρακτικές του προγράμματος Difass

...Οι ανάγκες επιλογής οδήγησαν σε αυτόν τον τομέα Πολιτικής για το παρόν Σχέδιο (ΡΙΡ) ( Εξαγωγές και επιχειρήσεις της ΠΔΜ) καθώς πολλές επιχειρήσεις της Περιφέρειας, ιδίως οι μικρότερες και όσες βρίσκονται στα πρώτα στάδια διεθνοποίησης, στερούνται των πόρων και της εξειδίκευσης που απαιτούνται για τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών στο εξωτερικό, πιθανών συνεργατών, επιχειρηματικών πρακτικών άλλων χωρών, εξαγωγικών διαδικασιών, κανονισμών που διέπουν τις εισαγωγές, προτύπων και προδιαγραφών προϊόντων, νομοθεσιών και κανονιστικών ρυθμίσεων, όρων εμπορικής προώθησης, κ.λπ. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιφερειακών επιχειρήσεων δεν ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα ως στρατηγική επιλογή. Η έλλειψη αξιόπιστης πληροφόρησης για διεθνείς αγορές αποτελεί διαχρονικά ένα από τα ισχυρότερα προσκόμματα στη διεθνή δραστηριότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων και ειδικότερα αυτών που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία... Εξαγωγές και επιχειρήσεις της ΠΔΜ – Οι σχετικές Καλές [...]

Εξαγωγές και επιχειρήσεις της ΠΔΜ – Οι καλές πρακτικές του προγράμματος Difass2022-11-21T12:35:08+02:00

Μελέτη και σχέδιο δράσης αγροτικής ανάπτυξης Δήμου Βοϊου

O ∆ήµος Βοΐου ενέταξε µέσα στις προτεραιότητές του την εκπόνηση µιας ολοκληρωµένης µελέτης για την στήριξη της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Το περιεχόµενο της µελέτης που ανατέθηκε στην ΑΝΚΟ ενσωµατώνει τις αντικειµενικές παραγωγικές συνθήκες που επικρατούν στο ∆ήµο Βοΐου και συνθέτει τις αντικειµενικές προτάσεις διεύρυνσης της παραγωγής µε βιώσιµους όρους αλλά και τις προτεραιότητες της δηµοτικής αρχής όπως αυτές εκφράσθηκαν στις συναντήσεις εργασίας µε την οµάδα µελέτης.

Μελέτη και σχέδιο δράσης αγροτικής ανάπτυξης Δήμου Βοϊου2022-11-21T12:35:11+02:00

Παραγωγή βιομάζας από τον αγροτικό και δασικό τομέα και οικονομικά στοιχεία εξαγωγής και διάθεσης της βιομάζας Δυτικής Μακεδονίας

Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 1.1 Ορισμός και Πηγές Ποώδους Βιομάζας 1.2 Ορισμός και Πηγές Δασικής Βιομάζας 2 Παραγωγή Δασικής και Αγροτικής Βιομάζας 2.1 Κατάσταση στον Ελλαδικό χώρο 2.2 Κατάσταση στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας 2.2.1 Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 2.2.1.1 Είδη αγροτικής βιομάζας και διαθέσιμο δυναμικό 2.2.1.2 Είδη δασικής βιομάζας και διαθέσιμο δυναμικό 2.2.2 Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς 2.2.2.1 Είδη αγροτικής βιομάζας και διαθέσιμο δυναμικό 2.2.2.2 Είδη δασικής βιομάζας και διαθέσιμο δυναμικό 2.2.3 Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών 2.2.3.1 Είδη αγροτικής βιομάζας και διαθέσιμο δυναμικό 2.2.3.2 Είδη δασικής βιομάζας και διαθέσιμο δυναμικό 2.2.4 Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας 2.2.4.1 Είδη αγροτικής βιομάζας και διαθέσιμο δυναμικό 2.2.4.2 Είδη δασικής βιομάζας και διαθέσιμο δυναμικό 3 Στοιχεία Εφοδιαστικής Αλυσίδας Αγροτικής Βιομάζας 3.1 Συλλογή υπολειμμάτων αγροτικής βιομάζας 3.2 Μεταφορά 3.2.1 Μεταφορά αγροτικών υπολειμμάτων 3.3 Αποθήκευση 3.3.1 Αποθήκευση [...]

Παραγωγή βιομάζας από τον αγροτικό και δασικό τομέα και οικονομικά στοιχεία εξαγωγής και διάθεσης της βιομάζας Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:35:14+02:00

Υπολογισμός – εκτίμηση ποσοτήτων βιομάζας ανά περιοχή και νομό με τη χρήση κατάλληλων συστημάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Ορισμός και Πηγές Ποώδους Βιομάζας 1.2. Ορισμός και Πηγές Δασικής Βιομάζας 2. Παραγωγή Δασικής και Αγροτικής Βιομάζας 2.1. Κατάσταση στον Ελλαδικό χώρο 2.2. Κατάσταση στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας 2.2.1. Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης 2.2.2. Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς 2.2.3. Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών 2.2.4. Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας 3. Παραγωγή δασικών προϊόντων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 3.1. Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 3.2. Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς 3.3. Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών 3.4. Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας 4. Χωροθέτηση και διαστασιολόγηση μονάδων μετακομιδής βιομάζας 4.1. Σύστημα συλλογής βιομάζας, μακράς αποθήκευσης, μεταφοράς προς τη μονάδα 4.2. Σύστημα μακράς αποθήκευσης ξυλώδους βιομάζας (woody biomass) 4.3. Σύστημα μακράς αποθήκευσης αγροτικής βιομάζας (herbaceous biomass) 4.4. Σύστημα υποδοχής, ενδιάμεσης αποθήκευσης βιομάζας 5. Συμπεράσματα Παράρτημα 6. Βιβλιογραφία

Υπολογισμός – εκτίμηση ποσοτήτων βιομάζας ανά περιοχή και νομό με τη χρήση κατάλληλων συστημάτων2022-11-21T12:35:14+02:00