Avada Law

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Το παρ όν είναι το ενοποιημένο 1 ο και 2ο Παραδοτέο του έργου «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» που ανατέθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην «ΜΠΙ-ΣΙ-ΕΣ Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Ι.Κ.Ε.». Βασικό στόχο του Σχεδίου αποτελεί η ορθολογική αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Μακεδονίας για την τουριστική και γενικότερα την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Για το σχεδιασμό του υλοποιήθηκαν οι εξής εργασίες: 1. Συγκέντρωση, επεξεργασία και σύνθεση κειμένων τα οποία θα συμβάλουν στον προσδιορισμό των βασικών κατευθύνσεων, της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων για το Σχέδιο 2. Συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών ή/και δευτερογενών στοιχείων με στόχο τον προσδιορισμό της περιοχής παρέμβασης, την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την εξειδίκευση της αναπτυξιακής στρατηγικής [...]

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:36:14+02:00

Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του Τουρισμού 2019 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η παρούσα έκθεση με τίτλο: Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του Τουρισμού για το έτος 2019 – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις πρόγνωσης και παρακολούθησης μεταβολών του Τουριστικού Τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 50033331. Η μελέτη αποσκοπεί στην τεκμηρίωση του τομέα και μέσω αυτής στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το περιεχόμενο του παρόντος Παραδοτέου αφορά στην διαγνωστική ανάλυση και στις κατευθύνσεις του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα περιλαμβάνει: • ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών (πληθυσμός, ηλικιακή διάρθρωση), • ανάλυση των βασικών μακροοικονομικών στοιχείων (ΑΕΠ, κατά Κεφαλήν ΑΕΠ), • ανάλυση των τουριστικών υποδομών (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις, κύριες & δευτερεύουσες [...]

Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του Τουρισμού 2019 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:36:18+02:00

Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του Τουρισμού για το έτος 2018 – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η παρούσα έκθεση με τίτλο: Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του Τουρισμού για το έτος 2018 – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις πρόγνωσης και παρακολούθησης μεταβολών του Τουριστικού Τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 50033331. Η μελέτη αποσκοπεί στην τεκμηρίωση του τομέα και μέσω αυτής στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του Τουρισμού για το έτος 2018 – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:36:05+02:00

Μελέτη ολοκληρωμένης ανάπτυξης της παραλίμνιας περιοχής λίμνης Πολυφύτου

Η δηµιουργία της τεχνητής λίµνης Πολυφύτου στη δεκαετία του 1970 δηµιούργησε νέα οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα για όλη την παραλίµνια περιοχή. Η απαλλοτρίωση από τη ∆ΕΗ χιλιάδων στρεµµάτων εύφορης καλλιεργούµενης γης επηρέασε καθοριστικά την απασχόληση και το εισόδηµα αφού η οικονοµία ήταν καθαρά αγροτική. Η µείωση του παραγωγικού συντελεστή γη οδήγησε µεγάλο ποσοστό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού και ολόκληρους οικισµούς εκτός παραγωγικής διαδικασίας. Η περιοχή γνώρισε µια πληθυσµιακή συρρίκνωση και έκτοτε ακολουθεί φθίνουσα πορεία χωρίς, µέχρι σήµερα να έχει δηµιουργήσει εναλλακτικό παραγωγικό πρότυπο. Η µεγαλύτερη επένδυση στην περιοχή ήταν η κατασκευή στο νότιο τµήµα της λίµνης των αρδευτικών έργων Σερβίων και Βελβεντού µε τα οποία αρδεύτηκαν πάνω από 30.000 στρέµµατα γης. Η αγροτική παραγωγή σήµερα βρίσκεται σε µια µεταβατική κατάσταση µε έντονη την αµφισβήτηση του [...]

Μελέτη ολοκληρωμένης ανάπτυξης της παραλίμνιας περιοχής λίμνης Πολυφύτου2022-11-21T12:35:46+02:00

Μελέτη σκοπιμότητας – προμελέτη για τη δημιουργία Ενεργειακού Τεχνολογικού Πάρκου στο λεκανοπέδιο Πτολεμαϊδας – Αμυνταίου με στόχο την ανάπτυξη του Βιομηχανικού Τουρισμού

Το τεύχος Α της "Μελέτης σκοπιμότητας – προμελέτη για τη δημιουργία Ενεργειακού Τεχνολογικού Πάρκου στο λεκανοπέδιο Πτολεμαϊδας – Αμυνταίου με στόχο την ανάπτυξη του Βιομηχανικού Τουρισμού" που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΕΥΔΕΠ Δυτικής Μακεδονίας από το ΙΤΕΣΚ/ΕΚΕΤΑ με τη συνδρομή του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μελέτη σκοπιμότητας – προμελέτη για τη δημιουργία Ενεργειακού Τεχνολογικού Πάρκου στο λεκανοπέδιο Πτολεμαϊδας – Αμυνταίου Α' ...σημειώνεται ότι το σύνολο της μελέτης αναζητείται για να αναρτηθεί σε ευανάγνωστη μορφή

Μελέτη σκοπιμότητας – προμελέτη για τη δημιουργία Ενεργειακού Τεχνολογικού Πάρκου στο λεκανοπέδιο Πτολεμαϊδας – Αμυνταίου με στόχο την ανάπτυξη του Βιομηχανικού Τουρισμού2022-11-21T12:35:47+02:00

Μελέτη ανάπτυξης παραλίμνιας & ευρύτερης περιοχής του Φράγματος Πραμόριτσας Βοϊου

Στην περιοχή Πενταλόφου - Βοίου νομού Κοζάνης στο υδρόρεμμα Πραμόριτσας η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης κατασκεύασε ένα τεχνητό φράγμα με στόχο την κάλυψη σε πόσιμο νερό μιας ευρύτερης περιοχής που αφορά περί τους 60 οικισμούς στο νομό Κοζάνης και με προοπτική παροχής σε οικισμούς του νομού Γρεβενών. Η τεχνητή λίμνη που σχηματίστηκε με την ολοκλήρωση κατασκευής του φράγματος διαμόρφωσε ένα νέο οικοσύστημα το οποίο, σε συνδυασμό με το οικιστικό πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής, είναι εν δυνάμει διαθέσιμο για τουριστική αξιοποίηση.

Μελέτη ανάπτυξης παραλίμνιας & ευρύτερης περιοχής του Φράγματος Πραμόριτσας Βοϊου2022-11-21T12:35:52+02:00

Διαχειριστικό Σχέδιο Βελτίωσης της κοίτης του Δοτσικιώτη ποταμού με κατασκευή ενός πάρκου αναψυχής και μιας διαδρομής πεζοπορίας

Καταγραφή των προβλημάτων που συναντώνται στη νέα διασυνδεδεμένη περιοχή εφαρμογής και των πιθανών λύσεων τους με βάση την ανταλλαγή εμπειριών με τους άλλους εταίρους του έργου Καταγραφή των προβλημάτων που συναντώνται στη νέα διασυνδεδεμένη περιοχή εφαρμογής και των πιθανών λύσεων τους μεβάση την ανταλλαγή εμπειριών με τους άλλους εταίρους του έργου Καλές πρακτικές – έργα επεμβάσεων στους εταίρους του προγράμματος Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, στην διασυνδεδεμένη περιοχή (Δοτσικό – Ελλάδα) Καταγραφή των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στη νέα διασυνδεδεμένη περιοχή εφαρμογής Το σχέδιο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου στην διασυνδεδεμένη περιοχή εφαρμογής με βάση τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την συμμετοχή στο έργο ERCIP (εκτενής περιγραφή των επεμβάσεων που προτείνουν οι υπόλοιποι εταίροι ως παραδείγματα καλής πρακτικής που αποτελούν και αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες, [...]

Διαχειριστικό Σχέδιο Βελτίωσης της κοίτης του Δοτσικιώτη ποταμού με κατασκευή ενός πάρκου αναψυχής και μιας διαδρομής πεζοπορίας2022-11-21T12:35:22+02:00

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Το παρόν είναι το ενοποιημένο 1ο και 2ο Παραδοτέο του έργου «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» που ανατέθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην «ΜΠΙ-ΣΙ-ΕΣ Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Ι.Κ.Ε.». Βασικό στόχο του Σχεδίου αποτελεί η ορθολογική αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Μακεδονίας για την τουριστική και γενικότερα την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:35:26+02:00

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας

... οι 9 κύριες λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας αποτελούν τους κεντρικούς άξονες ανάπτυξης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στην Περιφέρεια ΔυτικήςΕπιχειρησιακό Σχέδιο ΟΧΕ Αξιοποίησης Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας . Οι λίμνες αυτές είναι η Μεγάλη Πρέσπα, Μικρή Πρέσπα, Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών, Βεγορίτιδα, Καστοριάς (Ορεστιάδα), Ιλαρίωνα και Πολυφύτου. Η συνοχή των περιοχών παρέμβασης αποτελεί παράγοντα κρίσιμης σημασίας για την ορθή στοχοθέτηση και επιλογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό και για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ομοιογένειας οι περιοχές αυτές με βάση τα οικολογικά χαρακτηριστικά, τη λειτουργική τους χρήση και αξία καθώς και τις χρήσεις γης πέριξ των λιμνών κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις (4) βασικούς πόλους ανάπτυξης με ομοειδή χαρακτηριστικά...  

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:35:28+02:00

Λαϊκή Αρχιτεκτονική Καστοριάς – Αρχοντικό Παπατέρπου

Το Αρχοντικό Παπατέρπου της Καστοριάς με ιστορική τεκμηρίωση και πρόταση αποκατάστασης επανάχρησης και ανάδειξης από το ΤΕΕ τμ. Δυτικής Μακεδονίας. Στο ΤΕΕ υπάρχει το σύνολο και το Παράρτημα το οποίο δεν ήταν αναγκαίο να παρουσιαστεί. Αρχοντικό Παπατέρπου στην Καστοριά

Λαϊκή Αρχιτεκτονική Καστοριάς – Αρχοντικό Παπατέρπου2022-11-21T12:35:04+02:00