Αποκατάσταση και Διατήρηση των δασών Άρκευθου στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών στην Ελλάδα

Σύντομη περιγραφή

Τα παρακάτω παραδοτέα είναι από το Έργο «Αποκατάσταση και Διατήρηση του οικοτόπου Προτεραιότητας *9562 Ελληνικά Δάση Άρκευθου στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών στην Ελλάδα» (LIFE Πρέσπα) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων: 

  • Κακούρος Π. και Γ. Φωτιάδης. 2014. Έκθεση περιγραφής και αξιολόγησης των δασοκομικών γνωρισμάτων των δασών της υψηλής άρκευθου (Juniperus excelsa Bieb.) στην περιοχή των Πρεσπών. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων–Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 44 σελ. + Παράρτημα. URI: http://www.junex.gr/index.php/el/deliverables/file/1?id=11 & http://hdl.handle.net/11340/2030
  • Φωτιάδης, Γ., Π. Κακούρος και Μ. Βραχνάκης. 2014. Κατευθύνσεις διατήρησης και αποκατάστασης των Ελληνικών δασών αρκεύθου (Juniperus excelsa Bieb.) στην περιοχή των Πρεσπών. Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ), Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 75 σελ. URI: http://hdl.handle.net/11340/2031 & http://www.junex.gr/index.php/el/draseis/proparaskeuastikes-draseis/39-a3
  • Κακούρος Π. και Γ. Φωτιάδης. 2014. Έκθεση περιγραφής και αξιολόγησης των δασοκομικών γνωρισμάτων των δασών της υψηλής άρκευθου (Juniperus excelsa Bieb.) στην περιοχή των Πρεσπών. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων–Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 44 σελ. + Παράρτημα. URI: http://hdl.handle.net/11340/2032 & http://www.junex.gr/index.php/el/deliverables/file/d1-juniperus-excelsa-2017?id=88
  • Κακούρος Πέτρος. 2018. Έκθεση παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της αποκατάστασης της υψηλής άρκευθου (Juniperus excelsa Bieb.) στην περιοχή των Πρεσπών. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 22 σελ. + Χάρτες. URI: http://hdl.handle.net/11340/2033

Παραδοτέα Μελέτης

Έργο μελέτης