Μελέτη ανάπτυξης παραλίμνιας – ευρύτερης περιοχής του φράγματος Πραμόριτσας Βοϊου

Σύντομη περιγραφή

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης επιδιώκοντας να εξειδικεύσει την τουριστική αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής που περιβάλλει την λίμνη ανέθεσε στην ΑΝΚΟ Α.Ε. την εκπόνηση μελέτης με θέμα «Μελέτη ανάπτυξης παραλίμνιας – ευρύτερης περιοχής του φράγματος Πραμόριτσας».

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης