Παραγωγή βιομάζας από τον αγροτικό και δασικό τομέα και οικονομικά στοιχεία εξαγωγής και διάθεσης της βιομάζας Δυτικής Μακεδονίας

Σύντομη περιγραφή

Περιεχόμενα
1 Εισαγωγή
1.1 Ορισμός και Πηγές Ποώδους Βιομάζας
1.2 Ορισμός και Πηγές Δασικής Βιομάζας
2 Παραγωγή Δασικής και Αγροτικής Βιομάζας
2.1 Κατάσταση στον Ελλαδικό χώρο
2.2 Κατάσταση στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας
2.2.1 Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
2.2.1.1 Είδη αγροτικής βιομάζας και διαθέσιμο δυναμικό
2.2.1.2 Είδη δασικής βιομάζας και διαθέσιμο δυναμικό
2.2.2 Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
2.2.2.1 Είδη αγροτικής βιομάζας και διαθέσιμο δυναμικό
2.2.2.2 Είδη δασικής βιομάζας και διαθέσιμο δυναμικό
2.2.3 Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
2.2.3.1 Είδη αγροτικής βιομάζας και διαθέσιμο δυναμικό
2.2.3.2 Είδη δασικής βιομάζας και διαθέσιμο δυναμικό
2.2.4 Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
2.2.4.1 Είδη αγροτικής βιομάζας και διαθέσιμο δυναμικό
2.2.4.2 Είδη δασικής βιομάζας και διαθέσιμο δυναμικό
3 Στοιχεία Εφοδιαστικής Αλυσίδας Αγροτικής Βιομάζας
3.1 Συλλογή υπολειμμάτων αγροτικής βιομάζας
3.2 Μεταφορά
3.2.1 Μεταφορά αγροτικών υπολειμμάτων
3.3 Αποθήκευση
3.3.1 Αποθήκευση αγροτικών υπολειμμάτων
3.4 Συλλογή, Μεταφορά και Αποθήκευση των Υπολειμμάτων των Δενδρωδών Καλλιεργειών
4 Στοιχεία εφοδιαστικής αλυσίδας δασικής βιομάζας
4.1 Συγκομιδή Ξυλείας
4.2 Μεταφορά ξυλείας
4.3 Αποθήκευση ξυλείας
5 Οικονομικά στοιχεία εξαγωγής και διάθεσης βιομάζας
5.1 Αγροτική βιομάζα
5.1.1 Εκτίμηση κόστους συγκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης
5.2 Δασική βιομάζα
5.2.1 Εκτίμηση κόστους συγκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης
6 Κύρια εμπόδια ανάπτυξης της αγοράς βιομάζας
7 Χρηματοδοτικά εργαλεία
8 Συμπεράσματα
Παράρτημα

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης