Avada Law

Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών για περεταίρω βελτίωση της ποιότητας του ‘κλαρίσιου ροδάκινου Βελβεντού’ [ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ] [ΔΜΡ1-0017915]

Η καλλιέργεια ροδακινιάς αποτελεί την ‘καρδιά’ της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της περιοχής του Βελβεντού Κοζάνης, ενώ ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού είναι από τα λίγα παραδείγματα επιτυχημένων συνεταιρισμών στη χώρα μας. Η εμπορική επιτυχία του ροδάκινου ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού στηρίζεται σε μια ιδιότυπη διαδικασία που χαρακτηρίζεται ως ‘κλαρίσιο ροδάκινο Βελβεντού’: οι καρποί συγκομίζονται από το δένδρο σχετικά ώριμοι ώστε να αποδώσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και στη συνέχεια συσκευάζονται στο κτήμα από τους ίδιους τους παραγωγούς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συνεταιρισμού. Αν και η διαδικασία αυτή συντελεί κατά γενική ομολογία στην παραγωγή υψηλής ποιότητας ροδακίνων, παρόλα αυτά στηρίζεται σε εμπειρικά δεδομένα και η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στη συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία αναμένεται να επιφέρει περεταίρω βελτίωση της ποιότητας των ροδάκινων. Με βάση τα παραπάνω, [...]

Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών για περεταίρω βελτίωση της ποιότητας του ‘κλαρίσιου ροδάκινου Βελβεντού’ [ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ] [ΔΜΡ1-0017915]2022-09-10T00:41:47+03:00

Παρακολούθηση καλλιέργειας κρόκου Κοζάνης με Mη επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα, Drone Innovation in saffron Agriculture Surveillance (DIAS)

Η πρόταση DIAS, (Drone Innovation in Agriculture Surveillance) στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποιημένης επίβλεψης της καλλιέργειας του κρόκου. Το σύστημα 24ης παρακολούθησης καλλιεργειών κρόκου σε πραγματικό χρόνο, θα βασίζεται στη λήψη και επεξεργασία ενδείξεων και εικόνων που παρέχονται από προηγμένα συστήματα παρακολούθησης και αναγνώρισης κινδύνων και έγκαιρης προειδοποίησης που βασίζονται στην εγκατάσταση ολοκληρωμένων δικτύων αισθητήρων καθώς και τη χρήση ιπτάμενων μη επανδρωμένων οχημάτων. Η καλλιέργεια του κρόκου αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης σημασίας για τη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού δραστηριοποιείται στο χώρο και λόγω της περιορισμένης γεωγραφικής κατανομής των καλλιεργειών, της ξεχωριστής μεθοδολογίας εμφύτευσης των σπόρων, αλλά και των μοναδικών παραγωγικών κινδύνων που αντιμετωπίζει απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, η πρόταση DIAS υιοθετεί και εισάγει [...]

Παρακολούθηση καλλιέργειας κρόκου Κοζάνης με Mη επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα, Drone Innovation in saffron Agriculture Surveillance (DIAS)2022-09-10T00:41:48+03:00

Ζωντανή Ετικέτα Κρασιού: Καινοτόμες Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Σήμανση Προϊόντων Οίνου.

Οι τεχνολογίες της επαυξημένης πραγματικότητας κερδίζουν συνεχώς έδαφος σήμερα σε διάφορους τομείς της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ και η παρούσα πρόταση εστιάζει στην χρήση τους στον τομέα των τροφίμων και ποτών και συγκεκριμένα στα προϊόντα οίνου για την ανάδειξη τους με την χρήση των τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας στην ετικέτα τους. Καθώς η κατανάλωση προϊόντων οίνου είναι άμεσα συνδεδεμένη με μια πολύ-αισθητηριακή εμπειρία που βασίζεται στη φαντασία αλλά και στα συναισθήματα που βιώνει ο καταναλωτής, οι παραδοσιακές μέθοδοι μάρκετινγκ τείνουν να αντικατασταθούν από νέες μεθόδους που στηρίζονται μεταξύ άλλων στην παροχή "εξαιρετικών εμπειριών" προς τον καταναλωτή ο οποίος συνήθως αποτελεί ένα επιλεκτικό κοινό, το οποίο επιθυμεί να γνωρίζει πολλά περισσότερα στοιχεία γύρω από το προϊόν από όσα μπορούν να διατεθούν στον περιορισμένο χώρο μιας ετικέτας οίνου. [...]

Ζωντανή Ετικέτα Κρασιού: Καινοτόμες Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Σήμανση Προϊόντων Οίνου.2022-09-10T00:41:49+03:00

Βιώσιμη αξιοποίηση των υπολειμμάτων απόσταξης αρωματικών φυτών και ανθέων για την παρασκευή προϊόντων αλλαντικών

Το ροδέλαιο είναι τρεις φορές ακριβότερο από το χρυσό και απαιτούνται περίπου 4.000 κιλά ρόδων για την παρασκευή 1 κιλού τέτοιου αιθερίου ελαίου. Πρόκειται λοιπόν για μια εξαιρετικά προσοδοφόρα καλλιέργεια. Ταυτόχρονα όμως, έχει αναγνωρισθεί ότι η συγκεκριμένη βιομηχανική διαδικασία παράγει μεγάλους όγκους παραπροϊόντων τα οποία συνήθως απλώς απορρίπτονται στο περιβάλλον, είτε διατίθενται για ζωοτροφές, ενώ οι δυνατότητές για ολοκληρωμένη εκμετάλλευσή τους είναι ανεπαρκείς. Τα κυριότερα συστατικά των παραπροϊόντων αυτών είναι τα στερεά υπολείμματα των ανθέων και μια σημαντική σε όγκο και οργανικό φορτίο ποσότητα υγρών αποβλήτων. Τα απόβλητα αυτά αν και μη τοξικά επιβαρύνουν το περιβάλλον και προκαλούν προβλήματα διαχείρισης μεγάλων όγκων βιοϋλικού με πολλές οικονομικές συνέπειες. Είναι απαραίτητο λοιπόν να αναζητηθούν στρατηγικές για την ορθολογική χρήση των παραπροϊόντων/αποβλήτων για την παραλαβή συστατικών προστιθέμενης αξίας. [...]

Βιώσιμη αξιοποίηση των υπολειμμάτων απόσταξης αρωματικών φυτών και ανθέων για την παρασκευή προϊόντων αλλαντικών2022-09-10T00:41:21+03:00

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για 88 άνεργους/ες, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, που αφορά α) Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 162 ωρών το καθένα, στα αντικείμενα «Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων / Τροφίμων και Ποτών» και «Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων», αντικείμενα του τομέα της «Αγροδιατροφής (Μεταποίηση τυποποίηση χαρακτηριστικών αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα-ποτά)», τομέα προτεραιότητας της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας β) Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων, στις ειδικότητες «Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων» και «Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων» γ) Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ2022-09-10T00:41:22+03:00

Αναγνώριση και οινική αξιολόγηση των υποζωνών της αμπελουργικής περιοχής Αμυνταίου (Οικοσύστημα Αμυνταίου) [ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ] [ΔΜΡ1-0014008]

Στόχος των δράσεων διάχυσης και δημοσιότητας είναι η διάδοση της γνώσης που θα παραχθεί μέσω του έργου, και η συνακόλουθη μεγιστοποίηση των θετικών οικονομικών, επιχειρηματικών και ακαδημαϊκών/επιστημονικών επιπτώσεων αυτού. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας (μήνυμα) θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου μέρους (αποδέκτη). Οι αποδέκτες και τα αντίστοιχα μηνύματα έχουν ομαδοποιηθεί ως εξής: • Επιστημονική κοινότητα, δηλαδή ερευνητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με ενδιαφέρον για τα γνωσιακά αντικείμενα της οινολογίας, αμπελουργίας, γεωπονίας. • Οι επαγγελματίες του κλάδου. Οι φορείς και τα φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία (αμπελουργοί, οινοποιοί, συνεταιρισμοί, γεωπόνοι, επιμελητήρια, επενδυτές σε συμβολαιακή γεωργία, αλλά και σομελιέ και επαγγελματίες πώλησης οίνου) θα προσεγγιστούν με βάση το ενδιαφέρον τους στην αντιμετώπιση του προβλήματος που προκύπτει από την υφιστάμενη κατάσταση (μη αναγνώριση [...]

Αναγνώριση και οινική αξιολόγηση των υποζωνών της αμπελουργικής περιοχής Αμυνταίου (Οικοσύστημα Αμυνταίου) [ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ] [ΔΜΡ1-0014008]2022-09-10T00:41:25+03:00

Χρήση βιοτεχνολογικών μεθόδων στην ανάδειξη, ταυτοποίηση, αξιολόγηση και πολλαπλασιασμό γηγενών γενοτύπων αρωματικής τριανταφυλλιάς με σκοπό την αξιοποίησή τους στην επέκταση της καλλιέργειας και βελτιστοποίηση της παραγωγής ροδέλαιου

Από τα άνθη αρκετών γηγενών γενοτύπων αρωματικής τριανταφυλλιάς ανά την Ελλάδα είναι δυνατόν με απόσταξη να παραχθεί ροδέλαιο και ροδόνερο. Έτσι, η παρούσα ερευνητική πρόταση στοχεύει στην ανάδειξη, στην ταυτοποίηση, στην αξιολόγηση και στον πολλαπλασιασμό αυτών των γηγενών γενοτύπων αρωματικής τριανταφυλλιάς, με χρήση βιοτεχνολογικών μεθόδων, προκειμένου να επιλεγούν γενότυποι ή να δημιουργηθούν υβρίδια με επιθυμητά χαρακτηριστικά που θα συμβάλουν στην επέκταση της καλλιέργειας καθώς και στην ποσοτική αύξηση και ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου ροδέλαιου. Για τις ανάγκες του Έργου θα χρησιμοποιηθούν 20 περίπου γνωστοί γηγενείς γενότυποι αρωματικής τριανταφυλλιάς με επιθυμητά χαρακτηριστικά από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Παράλληλα θα γίνουν και επιλεγμένες διασταυρώσεις μεταξύ των ήδη καλλιεργούμενων ξενικών ποικιλιών και δύο επιλεγμένων γηγενών γενοτύπων για παραγωγή F1 υβριδίων με επιθυμητά χαρακτηριστικά για αξιολόγηση και αξιοποίηση σε [...]

Χρήση βιοτεχνολογικών μεθόδων στην ανάδειξη, ταυτοποίηση, αξιολόγηση και πολλαπλασιασμό γηγενών γενοτύπων αρωματικής τριανταφυλλιάς με σκοπό την αξιοποίησή τους στην επέκταση της καλλιέργειας και βελτιστοποίηση της παραγωγής ροδέλαιου2022-09-10T00:41:28+03:00

Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ζώνης γάλακτος με χρήση νέων τεχνολογιν για διασφάλιση της ποιότητας και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων της [ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ] [ΔΜΡ1-0016238]

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η βελτίωση της πρωτογενούς παραγωγής και επεξεργασίας του γάλακτος προκειμένου να στηριχθεί η ζώνη γάλακτος της επιχείρησης Δημητρίου και οι συνεργαζόμενοι εκτροφείς ώστε να εξασφαλιστεί η εμπορική αξιοποίηση των παραγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων και να προωθηθεί η εκτροφή μικρών μηρυκαστικών μέσω της αειφόρου ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα. Η βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής και συλλογής και του γάλακτος από τις συνεργαζόμενες εκτροφές στη ζώνη γάλακτος της επιχείρησης θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας ενός πιλοτικού συστήματος για κτηνοτροφία ακριβείας στον τομέα της εκτροφής μικρών μηρυκαστικών. Η κτηνοτροφία σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας όπως η Φλώρινα, ευνοεί την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων με ιδιαίτερα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, ελκυστικών στον καταναλωτή. Έτσι εξασφαλίζεται μεγάλη προστιθέμενη αξία, ένα ικανοποιητικό εισόδημα στους εμπλεκόμενους στην παραγωγική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων [...]

Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ζώνης γάλακτος με χρήση νέων τεχνολογιν για διασφάλιση της ποιότητας και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων της [ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ] [ΔΜΡ1-0016238]2022-09-10T00:41:30+03:00

Παραγωγή καινοτόμων τυροκομικών προϊόντων με αρωματικά φυτά [ΔΙΚΟΣ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΒΕ] [ΔΜΡ1-0016666]

Αντικείμενο της πρότασης αποτελεί η δημιουργία νέων τυροκομικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας με χρήση αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και αιθέριων ελαίων της τοπικής βιοποικιλότητας, συνδυάζοντας παραγωγικά δύο από τους βασικότερους πρωτογενείς τομείς της Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αρωματικά φυτά. Τα νέα προϊόντα θα χαρακτηριστούν για τις οργανοληπτικές τους ιδιότητες, τη διατηρησιμότητά τους, τη συνολική τους σύσταση και ποιότητα και παράλληλα, θα δοκιμασθούν-ελεγχθούν με όρους γευσιγνωσίας προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστική η διείσδυσή τους τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Παραγωγή καινοτόμων τυροκομικών προϊόντων με αρωματικά φυτά [ΔΙΚΟΣ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΒΕ] [ΔΜΡ1-0016666]2022-09-10T00:41:04+03:00

Ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος προηγμένης ιχνηλασιμότητας του Κοζανίτικου κρέατος, για την βελτίωση της παραγωγικής απόδοσης, ποιότητας και υγιεινής χρησιμοποιώντας ευφυή [ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ] [ΔΜΡ1-0017812]

Οι σύγχρονες τάσεις στη συμπεριφορά καταναλωτή φανερώνουν αυξημένη ζήτηση προϊόντων ποιότητας, που είτε φέρουν μία συγκεκριμένη ταυτότητα ως βιολογικό προϊόν, προϊόν µε γεωγραφική ένδειξη, προϊόν των ορεινών περιοχών είτε πρόκειται για τοπικά προϊόντα τα οποία διατίθενται κοντά στον τόπο παραγωγής τους. Όσο αφορά στην ποιότητα, τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά αποτελούν οι ασφάλεια και ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία που προσφέρει το προϊόν. Η ασφάλεια, προαπαιτούμενο πλέον, για την αποδοχή ενός προϊόντος από τον καταναλωτή, έχει άμεση σχέση με την απουσία αλλοιώσεων και προσβολών, καθώς και με την απουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και αγροχημικών. Αντίστοιχα, οι ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες ενός προϊόντος, αποτελούν ένα επιθυμητό παράγοντα ποιότητας, και αφορούν τρόφιμα τα οποία χαρακτηρίζονται από μεγάλη συγκέντρωση βιταμινών, ιχνοστοιχείων, μετάλλων και άλλων θρεπτικών συστατικών για την ενίσχυση [...]

Ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος προηγμένης ιχνηλασιμότητας του Κοζανίτικου κρέατος, για την βελτίωση της παραγωγικής απόδοσης, ποιότητας και υγιεινής χρησιμοποιώντας ευφυή [ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ] [ΔΜΡ1-0017812]2022-09-10T00:41:04+03:00