Πληθοποριστική πλατφόρμα παράδοσης αγαθών ως-υπηρεσία

To εργο αφορα τη δημιουργια της πλατφόρμας i-Deliver το οποίο ουσιαστικά είναι ένα Web cloud κεντρικό λογισμικό διαχείρισης delivery services, όπου συγκεντρώνονται όλες οι αιτήσεις διανομής από τα συμβεβλημένα καταστήματα και από τους ιδιώτες. Το λογισμικό τα ταξινομεί ανάλογα με την προτεραιότητα, τους χρόνους παραλαβής, τον τόπο παράδοσης και βάση του ειδικού αλγόριθμου, τα δρομολογεί στους διανομείς. Το λογισμικό ανάλογα με το είδος διανομής και το κατάστημα και με βάση την ιστορικότητα, υπολογίζει σε πόση ώρα θα είναι έτοιμη η κάθε παραγγελία για διανομή. Στέλνει την εντολή διανομής στον ανάλογο διαθέσιμο διανομέα, συνδυάζοντας τα δρομολόγια και τη δρομολόγηση του κάθε διανομέα, το μέσο που αυτός διαθέτει (π.χ. ποδήλατο, μηχανάκι, αυτοκίνητο). Μαζεύοντας τα στοιχεία βάσει της κάθε πρόβλεψης (προϋπολογιστικά) και του αποτελέσματος (απολογιστικά), το σύστημα βελτιώνει [...]