Avada Law

Συνεισφορά των Δενδροφυτεμένων εκτάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην προστασία του περιβάλλοντος και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

Το ερευνητικό έργο COFORMIT,στο οποίο συμπράττουν ο ερευνητικός φορέας ΔΠΘ, και οι εταιρείες ΔΕΗ και LANDRES, θα τεκμηριώσει επιστημονικά τη συνεισφορά των δενδροφυτειών στις αποκατεστημένες εκτάσεις του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην προστασία του περιβάλλοντος και στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Θα υπολογιστεί η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκαλείται από τις δενδροφυτείες. Τα δάση και οι δενδροφυτείες (αναδασώσεις) διαδραματίζουν,σε παγκόσμιο επίπεδο, σημαντικό ρόλο στη μείωση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής επειδή απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) από την ατμόσφαιρα με τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης και το δεσμεύουν στην παραγόμενη βιομάζα. Η αύξηση της απορρόφησης μπορεί να επιτευχθεί είτε με την επέκταση των δασών είτε με τη λήψη διαχειριστικών μέτρων για την ενίσχυση της αποθήκευσης άνθρακα στα δασικά οικοσυστήματα. Η [...]

Συνεισφορά των Δενδροφυτεμένων εκτάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην προστασία του περιβάλλοντος και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής2022-09-10T00:41:40+03:00

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ και ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2: ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

Ένας επιχειρηματικός και τρεις ερευνητικοί φορείς, των οποίων τα ενδιαφέροντα και οι στόχοι βρίσκουν κοινούς τόπους και συγκλίνουν στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου, θα συμπράξουν με πρωτεύοντα στόχο την ανάπτυξη, σχεδιασμό και επίδειξη σε Πιλοτική Κλίμακα μιας καινοτόμου, αυτοτελούς και αυτοματοποιημένης διεργασίας η οποία θα παράγει αιθυλένιο (C2H4) από την πλήρη μετατροπή του βιοαερίου (στο σύνολό του: CO2+CH4), ή από εκπομπές CO2. Το αιθυλένιο είναι μόριο υψηλής προστιθέμενης αξίας και μεγάλης οικονομικής σημασίας, η “κινητήριος δύναμη” της Πετροχημικής Βιομηχανίας, μέσω του οποίου παράγονται δεκάδες προϊόντα πολλαπλών χρήσεων. Η συνολική διεργασία, αποκλειστικής μας επινόησης, βασίζεται σε εξέλιξη και συνθετική βελτιστοποίηση τεχνολογίας που αναπτύχθηκε από Ελληνική ερευνητική ομάδα με συν-εφευρέτη τον Συντονιστή της παρούσας πρότασης. Ο νέος σχεδιασμός βασίζεται σε δυο καταλυτικούς αντιδραστήρες που θα λειτουργούν συνεργατικά: [...]

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ και ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2: ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ2022-09-10T00:41:43+03:00

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΛΙΤΗΣ

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή δικτύου τηλεθέρμανσης για την τροφοδότηση του οικισμού Μελίτης του Δήμου Φλώρινας με θερμική ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης των κτιρίων. Η θερμική ενέργεια θα λαμβάνεται από εγκαταστάσεις ανάκτησης θερμότητας από τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΑΗΣ/ΔΕΗ) Μελίτης, θα μεταφέρεται με σύστημα υπογείων προμονωμένων αγωγών μεταφοράς στον οικισμό και στη συνέχεια θα διανέμεται στους καταναλωτές με σύστημα υπογείων προμονωμένων αγωγών διανομής. Με την κατασκευή του έργου πρόκειται να τροφοδοτηθεί με θερμική ενέργεια το σύνολο των κτιρίων εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις σύνδεσης. Ειδικότερα, προβλέπεται να τροφοδοτηθούν 526 κτίρια εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικιμσμού, με συνολικό εγκατεστημένο θερμικό φορτίο περίπου 11 MW.

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΛΙΤΗΣ2022-09-10T00:41:46+03:00

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ I,II,III,IV,V ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Το έργο περιλαμβάνει την επέκταση του δικτύου τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας και την προμήθεια και εγκατάσταση θερμικών υποσταθμών καταναλωτών, ώστε μετά την ολοκλήρωσή του να παρέχει φιλική προς το περιβάλλον θερμότητα με χαμηλό κόστος, στους κατοίκους που διαμένουν στην περιοχή του οικισμού Νέας Καρδιάς του Δήμου Εορδαίας και των Εργατικών Κατοικιών I, II, III, IV και V της πόλης της Πτολεμαΐδας.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ I,II,III,IV,V ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ2022-09-10T00:41:24+03:00

Υβριδικό μοντέλο επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ συνδυάζοντας τη χρήση Προχωρημένων Οξειδωτικών Διεργασιών Αντιρρύπανσης (ΠΟΔΑ) και την τεχνολογία των μεμβρανών

To έργο UV-LEACH έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός νέου υβριδικού μοντέλου επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ, το οποίο συνδυάζει την τεχνολογία των των βιοαντιδραστήρων ενεργού ιλύος (Activated Sludge (AS)) συνεχούς ή διαλείποντος έργου (Conventional Activated Sludge (CAS) ή Sequencing Batch Reactor (SBR)) με τη χρήση της τεχνολο-γίας μεμβρανών (Μεμβράνες υπέρ-διήθησης (Ultrafiltration (UF))) και των Προχωρημέ-νων Οξειδωτικών Μεθόδων Αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ) με υπεριώδη ακτινοβολία (UV), με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επεξεργασμένων στραγγισμάτων.

Υβριδικό μοντέλο επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ συνδυάζοντας τη χρήση Προχωρημένων Οξειδωτικών Διεργασιών Αντιρρύπανσης (ΠΟΔΑ) και την τεχνολογία των μεμβρανών2022-09-10T00:41:03+03:00

Αναερόβια διάταξη βιολογικής προ-επεξεργασίας και ανάκτησης ενέργειας για add-on εφαρμογές σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων «Βιο-Ενεργ-on»

Το έργο αφορά στην ενίσχυση των υποδομών του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Χημείας και Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΕΠΧ-ΕΥΑ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την μελέτη των λειτουργικών παραμέτρων της αναερόβιας διάταξης βιολογικής προ-επεξεργασίας με στόχο την εύκολη προσαρμογή της σε υπάρχουσες Μονάδες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ), καθώς και την δημιουργία νέων σχεδιαστικών και λειτουργικών πρακτικών. Οι περισσότερες ΜΕΥΑ λειτουργούν μη αποδοτικά όσον αφορά κυρίως στο κόστος λειτουργίας και στην παραγωγή δευτερογενών ρύπων. Ο αρχικός σχεδιασμός και κατασκευή των μονάδων, η έλλειψη προσωπικού και κονδυλίων και η λειτουργία υπό καθεστώς εργολάβων που συχνά δε διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό, εντείνουν περισσότερο τα προβλήματα που αναφέρθηκαν με αποτέλεσμα να επιβάλλονται πρόστιμα στη χώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει ήδη καταδείξει την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό του τρόπου σχεδιασμού [...]

Αναερόβια διάταξη βιολογικής προ-επεξεργασίας και ανάκτησης ενέργειας για add-on εφαρμογές σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων «Βιο-Ενεργ-on»2022-09-10T00:41:09+03:00

Σχεδιασμός και εφαρμογή πιλοτικής εγκατάστασης υβριδικής βιομηχανικής διάταξης δέσμευσης αέριων ρύπων από καύση λιγνίτη, μέσω ανάκτησης αξιοποίησης και ενεργοποίησης των στερεών υποπροϊόντων και των μη αντιδρώντων υλικών της διαδικασίας ξηρής αποθείωσης

Η ΔΕΗ υλοποιεί δράσεις οι οποίες στοχεύουν στον έλεγχο και τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα διοξειδίου του θείου SO2, οξειδίων του αζώτου NOx και αιωρούμενων σωματιδίων από τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, στις οποίες χρησιμοποιούνται στερεά ή υγρά καύσιμα, συμβάλλοντας στην προσπάθεια της Χώρας για την επίτευξη των στόχων που απορρέουν από το Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών, (ΕΣΜΕ), και από την περιβαλλοντική Οδηγία 2001/80/ΕΚ για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων. Κάθε υφιστάμενη εγκατάσταση μονάδας καύσης λειτουργεί σύμφωνα με τις γενικές αρχές που διέπουν τις βασικές υποχρεώσεις της ΔΕΗ και με την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος. Σε εφαρμογή του άρθρου 32 της νέας Οδηγίας 2010/75/ΕΕ, για τις βιομηχανικές εκπομπές, η Ελλάδα επεξεργάστηκε και υπέβαλε [...]

Σχεδιασμός και εφαρμογή πιλοτικής εγκατάστασης υβριδικής βιομηχανικής διάταξης δέσμευσης αέριων ρύπων από καύση λιγνίτη, μέσω ανάκτησης αξιοποίησης και ενεργοποίησης των στερεών υποπροϊόντων και των μη αντιδρώντων υλικών της διαδικασίας ξηρής αποθείωσης2022-09-10T00:41:11+03:00

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “CENTRE OF EXCELLENCE FOR FUTURE VEHICLE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE”-FuVEP

Η Ερευνητική Υποδομή (ΕΥ) FuVEP φιλοδοξεί να παρέχει στην βιομηχανία (κυρίως την αυτοκινητοβιομηχανία) και τις Δημόσιες Υπηρεσίες (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο) υψηλού επιπέδου επιστημονική έρευνα και τεχνολογικά εργαλεία για την βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της αυτοκίνησης. Η FuVEP επιδιώκει τη σύνδεση επιστήμης και βιομηχανίας μέσω του σχεδιασμού και υλοποίησης ερευνητικών δράσεων και έργων μετατρέποντας με αυτόν τον τρόπο ερευνητικά αποτελέσματα σε καινοτόμες μεθοδολογίες, εργαλεία και προϊόντα. Η ΕΥ εστιάζει στην ολοκληρωμένη έρευνα του κύκλου «καύσιμα - διαδικασία καύσης και χαρακτηριστικά ροής - μηχανισμοί αντιρρύπανσης και εξαγωγής καυσαερίων» (γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία με τον όρο powertrain) μέσω πειραματικών διατάξεων και διαδικασιών προσομοίωσης. Απώτερος στόχος είναι να καταστεί ως ο σημαντικότερος Ελληνικός ερευνητικός πόλος και ένας από τους πλέον σημαντικούς σε διεθνές επίπεδο στα προτεινόμενα επιστημονικά [...]

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “CENTRE OF EXCELLENCE FOR FUTURE VEHICLE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE”-FuVEP2022-09-10T00:40:26+03:00

Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών για την αποτελεσματική απομάκρυνση ΝΟx από τις εκπομπές αυτοκινήτων

Στην παρούσα ερευνητική πρόταση με ακρωνύμιο CatEfDeNOx, δημιουργήθηκε Ελληνο-Κινέζικη σύμπραξη αποτελούμενη από 3 Ακαδημαϊκούς (Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και Πανεπιστήμιο Sichuan της Κίνας) και δυο επιχειρησιακούς (INTERGEO και SINOCAT) εταίρους, που διαθέτουν συμπληρωματική τεχνογνωσία, επιδεξιότητες και μακρόχρονη εμπειρία στους τομείς της κατάλυσης, των υλικών και του ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με κοινό στόχο: να αναπτύξουν καινοτόμους νανο-δομημένους καταλύτες και διατάξεις για την αποτελεσματική και εκλεκτική ταυτόχρονη απομάκρυνση των ΝΟx, CO και υδρογονανθράκων από εκπομπές αυτοκινήτων παντός τύπου και μονάδων καύσης ορυκτών καυσίμων ή απορριμμάτων. Αυτό θα επιτευχθεί με τον ορθολογικό σχεδιασμό/σύσταση καινοτόμων νανο-δομημένων καταλυτών με δυνατότητες να επιλύσουν τα προβλήματα που εμφανίζει η τρέχουσα τεχνολογία των καταλυτικών μετατροπέων των αυτοκινήτων τα οποία έγιναν ορατά με την εμπειρία ~40 ετών εφαρμογής της, και είναι: το [...]

Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών για την αποτελεσματική απομάκρυνση ΝΟx από τις εκπομπές αυτοκινήτων2022-09-10T00:39:49+03:00

Ανάπτυξη Καινοτόμων Ηλεκτροχημικών Διεργασιών Επεξεργασίας Νερού με τη Συνδυαστική Χρήση Ηλεκτροδίων από Νανοάνθρακες και Αγώγιμα Πολυμερή

Η αφαλάτωση του νερού αποτελεί μια ελκυστική επιλογή για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας που προκαλείται από την αύξηση του πληθυσμού, την κλιματική αλλαγή και τη ρύπανση του περιβάλλοντος. H εφαρμογή ηλεκτροχημικών διεργασιών για τον απιονισμό του νερού με τη χρήση ηλεκτροδίων (χωρητικός απιονισμός), έχει κεντρίσει πρόσφατα το ερευνητικό ενδιαφέρον λόγω της μικρής κατανάλωσης ενέργειας που απαιτείται σε σύγκριση με άλλες μεθόδους. Το βασικό μειονέκτημα των παρόντων-συμβατικών συστημάτων σχετίζεται με την προσρόφηση των ιόντων στην επιφάνεια των ηλεκτροδίων η οποία προκαλεί άπωση των (συν) ιόντων οδηγώντας σε μείωση της απόδοσης. Λύση του προβλήματος την οποία προτείνει η παρούσα πρόταση είναι η συνδυαστική χρήση ηλεκτροδίων με βάση τις νανοδομές άνθρακα και αγώγιμων πολυμερικών υλικών για ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτροχημικών διεργασιών απιονισμού και επεξεργασίας του νερού. Με τον τρόπο [...]

Ανάπτυξη Καινοτόμων Ηλεκτροχημικών Διεργασιών Επεξεργασίας Νερού με τη Συνδυαστική Χρήση Ηλεκτροδίων από Νανοάνθρακες και Αγώγιμα Πολυμερή2022-09-10T00:39:58+03:00