Ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας, συμβουλευτικής ομοτίμων και ιδιότητας του πολίτη στους μαθητές: Η εφαρμογή ενός σχεδίου παρεμβατικής δράσης

Η εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει στην προετοιμασία των νέων ανθρώπων για τον κόσμο του αύριο. Στην προετοιμασία αυτή πρωτεύοντα ρόλο έχει η θετική αυτοεκτίμηση, η εσωτερική ασφάλεια, η αρμονική επικοινωνία και η επίγνωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μαθητών. Στο πλαίσιο του παρόντος ερευνητικού έργου οι υποψήφιοι διδάκτορες σε ρόλο «κριτικών φίλων» θα συνεργαστούν με τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς 8 δημοτικών σχολείων και 4 λυκείων στη Μακεδονία, προκειμένου να εντοπίσουν περιπτώσεις μαθητών που παρουσιάζουν χαμηλή επίδοση και μειωμένη κοινωνική προσαρμοστικότητα στην ομάδα και στους κανόνες του σχολείου. Μετά τη χαρτογράφηση των υφιστάμενων αναγκών, και με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων, θα αναπτυχθεί μία σειρά ευέλικτων διδακτικών παρεμβάσεων που θα αφορούν στην προσωπική ενδυνάμωση των μαθητών, τη συμβουλευτική ομηλίκων και την εκπαίδευση στην ιδιότητα [...]