Avada Law

Σχεδιασμός και ανάπτυξη νανοδιάταξης (κλειστού συστήματος) με βάση το γραφένιο για την ανίχνευση της γλυκόζης στον ιδρώτα και την ελεγχόμενη διαδερμικη αποδέσμευση της εγκλωβισμένης σε νανογαλακτώματα υπογλυκαιμικής ουσίας

Η πρόταση σκοπέυει στην κατασκευή ενός φορητού διαγνωσοθεραπευτικού συστήματος για την αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη, Συγκεκριμένα, προτείνεται η κατασκευή ενός βιοαισθήτηρα γραφενιού, ο οποίος θα είναι σε μορφή επιθέματος και θα μετράει τη συγκέντρωση γλυκόζης στον ιδρώτα, και ενός συστήματος αποδέσμευσης (επίθεμα) υπογλυκαιμικής αγωγής με τη μορφή νανογαλακτώματος. Τα δύο αυτά συστήματα θα φέρουν διατάξεις ελέγχου οι οποίες θα επικοινωνούν (με bluetooth) με φορητή συσκευή (π.χ. κινητό τηλέφωνο). Ο αισθητήρας θα ανιχνεύει τις μεταβολές της συγκέντρωσης γλυκόζης, το έξυπνο λογισμικό της φορητής συσκευής θα τις καταγράφει και θα ενεργοποιεί την αποδέσμευση του νανογαλακτώματος της υπογλυκαιμικής ουσίας το οποίο θα έρχεται σε επαφή με το δέρμα και θα εισέρχεται εντός του οργανισμού του ασθενούς. Το τελικό προϊόν θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και μη επεμβατικό, θα αποδεσμεύσει [...]

Σχεδιασμός και ανάπτυξη νανοδιάταξης (κλειστού συστήματος) με βάση το γραφένιο για την ανίχνευση της γλυκόζης στον ιδρώτα και την ελεγχόμενη διαδερμικη αποδέσμευση της εγκλωβισμένης σε νανογαλακτώματα υπογλυκαιμικής ουσίας2022-09-10T00:41:05+03:00

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΙΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

Αντικείμενο του παρόντος Έργου είναι η διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός κυλίνδρου-φιάλης αποθήκευσης αερίων υψηλής πίεσης από σύνθετο υλικό με ανθρακονήματα (composite carbon fiber - CCF) για την εμπορική του διάθεση στη μεταφορά και αποθήκευση αερίων και κυρίως φυσικού αερίου, που αποτελεί μία σημαντική πηγή παροχής ενέργειας παγκοσμίως. Καθώς το σημαντικότερο εμπόδιο στην ευρεία χρήση του είναι το κόστος και ο τρόπος αποθήκευσης του, η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην αξιοποίηση των σύνθετων υλικών, ως συνδυασμού δομικών ινών και μιας ρητίνης που σχηματίζει την περιτυλιγμένη δομή, ως κύριας πρώτης ύλης στις δεξαμενές αποθήκευσης. Τα προϊόντα από πολυσυνθετικά υλικά λόγω των πολύ καλών μηχανικών, ηλεκτρικών, μαγνητικών και θερμικών ιδιοτήτων τους, έχουν δυναμική διείσδυση στη βιομηχανία, βέβαια η χρήση τους απαιτεί καινοτόμο σχεδιασμό, τρόπο κατασκευής και ένα σύνολο [...]

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΙΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ2022-09-10T00:40:06+03:00

Προηγμένη τεχνολογία συγκομιδής Θερμοηλεκτρικής ενέργειας από Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο υγιούς λειτουργίας

Το ΑΤΗΕΝΑ είναι ένα έργο διάρκειας 36 μηνών που στοχεύει στην ανάπτυξη, παραγωγή και βελτιστοποίηση μιας νέας γενιάς Θερμοηλεκτρικών Ιεραρχικών Σύνθετων Υλικών (ΘΗ ΙΣΥ) για έξυπνες πολυλειτουργικές εφαρμογές. Τα ΘΗ ΙΣΥ θα εκμεταλλεύονται το θερμοηλεκτρικό φαινόμενο για να παράγουν και να αποθηκεύουν θερμοηλεκτρική ενέργεια, μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού κυκλώματος, την οποία στην πορεία θα χρησιμοποιούν για να πραγματοποιούν απομακρυσμένη Μη Καταστροφική Αξιολόγηση της δομικής τους ακεραιότητας σε πραγματικό χρόνο. Τα προηγμένα ΘΗ ΙΣΥ θα παρουσιάζουν, εκτός των βελτιωμένων μηχανικών και περιβαλλοντικών αντοχών, μια πρωτοποριακή συμπληρωματική τεχνολογία εξοικονόμησης και συγκομιδής θερμικής ενέργειας με πιθανές εφαρμογές στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τα συστήματα μετάδοσης ισχύος και σε σωληνώσεις μεταφοράς θερμών αερίων/υγρών. Το ΑΤΗΕΝΑ θα υλοποιηθεί από μία διεπιστημονική κοινοπραξία ενώ οι φιλόδοξοι μακροπρόθεσμοι στόχοι του έργου θα [...]

Προηγμένη τεχνολογία συγκομιδής Θερμοηλεκτρικής ενέργειας από Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο υγιούς λειτουργίας2022-09-10T00:40:13+03:00

Καινοτόμες επικαλύψεις για βελτιστοποίηση διεργασιών και πόρων σε μονάδες παραγωγής ενέργειας- [Τ6ΥΒΠ-00350]

Οι οικονομικές απώλειες που οφείλονται στη διάβρωση των υποδομών και του εξοπλισμού σε παγκόσμιο επίπεδο είναι υπέρογκες. Σύμφωνα με ειδικούς, το 25 έως 30 τοις εκατό του ετήσιου κόστους διάβρωσης θα μπορούσε να αποφευχθεί αν χρησιμοποιούνταν βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης της διάβρωσης. Επιπλέον, οι απροσδόκητες αποτυχίες λόγω διάβρωσης μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές απώλειες, όχι μόνο οικονομικές, αλλά και περιβαλλοντικές και κοινωνικές, που επηρεάζουν τη δημόσια ασφάλεια και την ασφάλεια του εφοδιασμού και απαιτούν δαπανηρές επισκευές. Το συνολικό κόστος της διάβρωσης υπολογίζεται σε 701,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, το οποίο αντιστοιχεί στο 3,8% του ΑΕΠ (2013) της Ευρώπης. Το κόστος της διάβρωσης αυξάνεται διαχρονικά από διάφορες αιτίες όπως: - την απώλεια παραγωγής από τα διαβρωμένα τμήματα πριν τη συντήρησή τους ή από την αναστολή των εργασιών των εγκαταστάσεων [...]

Καινοτόμες επικαλύψεις για βελτιστοποίηση διεργασιών και πόρων σε μονάδες παραγωγής ενέργειας- [Τ6ΥΒΠ-00350]2022-09-10T00:40:14+03:00

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΙΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ- [Τ6ΥΒΠ-00478]

Αντικείμενο και στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη υδραυλικών κυλίνδρων υψηλής πίεσης από σύνθετο υλικό με ανθρακονήματα (CCF) και η εμπορική τους διάθεση σε ευρύ φάσμα τεχνολογικών και βιομηχανικών εφαρμογών. Καθώς, οι κύλινδροι που χρησιμοποιούνται σε έμβολα υψηλής πίεσης απαιτούν αντοχή σε μεγάλες φορτίσεις, παραδοσιακά χρησιμοποιείται χάλυβας υψηλής αντοχής. Όμως, η χρήση του δεν είναι κατάλληλη για ελαφριές κατασκευές. Η ελαχιστοποίηση του βάρους των εμβόλων, επιτυγχάνεται με τη χρήση ακριβότερων μεταλλικών κραμάτων, βασισμένα σε αλουμίνιο, τιτάνιο και μαγνήσιο. Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην αξιοποίηση των σύνθετων υλικών, ως συνδυασμού δομικών ινών και μιας ρητίνης που σχηματίζει την περιτυλιγμένη δομή, ως κύριας πρώτης ύλης στην κατασκευή των υδραυλικών εμβόλων. Τα προϊόντα από πολυσυνθετικά υλικά λόγω των πολύ καλών μηχανικών, ηλεκτρικών, μαγνητικών και θερμικών ιδιοτήτων τους, έχουν [...]

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΙΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ- [Τ6ΥΒΠ-00478]2022-09-10T00:39:59+03:00