ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ANAΠTYΞHΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

Οι ενέργειες διάχυσης και δημοσιότητας συμπεριλαμβάνονται στα παραδοτέα του έργου. Αναφέρονται σαν μια σειρά από συνεργηστικές δράσεις όπως η ανάπτυξη ιστοσελίδας έργου, στην οποία παρουσιάζεται η καινοτόμα χρήση ευφυούς συστήματος ιχθυοπαθολογικής διαχείρισης, με στόχο την βελτίωση της εικόνας άρα και της ανταγωνιστικότητας των ψαριών ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας. Συμμετοχή με παρουσίαση εργασιών σε συνέδρια (Χ3) και εκθέσεις (Χ2), την διοργάνωση ημερίδων διάχυσης αποτελεσμάτων (Χ2) και συναφείς δημοσιεύσεις (Χ4) τα αποτελέσματα των οποίων θα επισυνάπτονται στην Τελική Έκθεση του έργου.