Avada Law

Συνεισφορά των Δενδροφυτεμένων εκτάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην προστασία του περιβάλλοντος και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

Το ερευνητικό έργο COFORMIT,στο οποίο συμπράττουν ο ερευνητικός φορέας ΔΠΘ, και οι εταιρείες ΔΕΗ και LANDRES, θα τεκμηριώσει επιστημονικά τη συνεισφορά των δενδροφυτειών στις αποκατεστημένες εκτάσεις του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην προστασία του περιβάλλοντος και στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Θα υπολογιστεί η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκαλείται από τις δενδροφυτείες. Τα δάση και οι δενδροφυτείες (αναδασώσεις) διαδραματίζουν,σε παγκόσμιο επίπεδο, σημαντικό ρόλο στη μείωση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής επειδή απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) από την ατμόσφαιρα με τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης και το δεσμεύουν στην παραγόμενη βιομάζα. Η αύξηση της απορρόφησης μπορεί να επιτευχθεί είτε με την επέκταση των δασών είτε με τη λήψη διαχειριστικών μέτρων για την ενίσχυση της αποθήκευσης άνθρακα στα δασικά οικοσυστήματα. Η [...]

Συνεισφορά των Δενδροφυτεμένων εκτάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην προστασία του περιβάλλοντος και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής2022-09-10T00:41:40+03:00

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ και ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2: ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

Ένας επιχειρηματικός και τρεις ερευνητικοί φορείς, των οποίων τα ενδιαφέροντα και οι στόχοι βρίσκουν κοινούς τόπους και συγκλίνουν στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου, θα συμπράξουν με πρωτεύοντα στόχο την ανάπτυξη, σχεδιασμό και επίδειξη σε Πιλοτική Κλίμακα μιας καινοτόμου, αυτοτελούς και αυτοματοποιημένης διεργασίας η οποία θα παράγει αιθυλένιο (C2H4) από την πλήρη μετατροπή του βιοαερίου (στο σύνολό του: CO2+CH4), ή από εκπομπές CO2. Το αιθυλένιο είναι μόριο υψηλής προστιθέμενης αξίας και μεγάλης οικονομικής σημασίας, η “κινητήριος δύναμη” της Πετροχημικής Βιομηχανίας, μέσω του οποίου παράγονται δεκάδες προϊόντα πολλαπλών χρήσεων. Η συνολική διεργασία, αποκλειστικής μας επινόησης, βασίζεται σε εξέλιξη και συνθετική βελτιστοποίηση τεχνολογίας που αναπτύχθηκε από Ελληνική ερευνητική ομάδα με συν-εφευρέτη τον Συντονιστή της παρούσας πρότασης. Ο νέος σχεδιασμός βασίζεται σε δυο καταλυτικούς αντιδραστήρες που θα λειτουργούν συνεργατικά: [...]

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ και ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2: ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ2022-09-10T00:41:43+03:00

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΛΙΤΗΣ

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή δικτύου τηλεθέρμανσης για την τροφοδότηση του οικισμού Μελίτης του Δήμου Φλώρινας με θερμική ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης των κτιρίων. Η θερμική ενέργεια θα λαμβάνεται από εγκαταστάσεις ανάκτησης θερμότητας από τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΑΗΣ/ΔΕΗ) Μελίτης, θα μεταφέρεται με σύστημα υπογείων προμονωμένων αγωγών μεταφοράς στον οικισμό και στη συνέχεια θα διανέμεται στους καταναλωτές με σύστημα υπογείων προμονωμένων αγωγών διανομής. Με την κατασκευή του έργου πρόκειται να τροφοδοτηθεί με θερμική ενέργεια το σύνολο των κτιρίων εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις σύνδεσης. Ειδικότερα, προβλέπεται να τροφοδοτηθούν 526 κτίρια εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικιμσμού, με συνολικό εγκατεστημένο θερμικό φορτίο περίπου 11 MW.

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΛΙΤΗΣ2022-09-10T00:41:46+03:00

Απευθείας Μετατροπή Βιομάζας σε Ηλεκτρική Ενέργεια στην περιοχή της Μεσογείου διαμέσου Κυψελών Καυσίμου Εσωτερικής Καταλυτικής Αεριοποίηση

Η βιομάζα αποτελεί μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η οποία βρίσκεται εν αφθονία στην περιοχή της Μεσογείου. Ειδικότερα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Τουρκία και το Μαρόκο, που συμμετέχουν μεταξύ άλλων, στην παρούσα σύμπραξη κατέχουν πάνω από το 85% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου, κατέχοντας την ίδια στιγμή μεγάλες εκτάσεις σε αμπελοκαλλιέργεια. Συνεπώς, υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό βιομάζας σχετιζόμενο με τον ελαιοπυρήνα καθώς και τα κλαδέματα ελιάς και αμπέλου. Προς την κατεύθυνση αυτή το παρόν έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικά φιλικής και ενεργειακά αποδοτικής διεργασίας απευθείας εκμετάλλευσης των στερεών ανθρακούχων καυσίμων χαμηλής προστιθέμενης αξίας (όπως η βιομάζα) σε κυψέλες καυσίμου (SOFC) εσωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης. Προκειμένου να αρθούν οι κινητικοί περιορισμοί που απορρέουν από την περιορισμένη επαφή στερεού καυσίμου-ηλεκτρολύτη/ανόδου, προτείνεται μια καινοτόμος διεργασία επιτόπιας εσωτερικής [...]

Απευθείας Μετατροπή Βιομάζας σε Ηλεκτρική Ενέργεια στην περιοχή της Μεσογείου διαμέσου Κυψελών Καυσίμου Εσωτερικής Καταλυτικής Αεριοποίηση2022-09-10T00:41:46+03:00

Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών για περεταίρω βελτίωση της ποιότητας του ‘κλαρίσιου ροδάκινου Βελβεντού’ [ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ] [ΔΜΡ1-0017915]

Η καλλιέργεια ροδακινιάς αποτελεί την ‘καρδιά’ της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της περιοχής του Βελβεντού Κοζάνης, ενώ ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού είναι από τα λίγα παραδείγματα επιτυχημένων συνεταιρισμών στη χώρα μας. Η εμπορική επιτυχία του ροδάκινου ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού στηρίζεται σε μια ιδιότυπη διαδικασία που χαρακτηρίζεται ως ‘κλαρίσιο ροδάκινο Βελβεντού’: οι καρποί συγκομίζονται από το δένδρο σχετικά ώριμοι ώστε να αποδώσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και στη συνέχεια συσκευάζονται στο κτήμα από τους ίδιους τους παραγωγούς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συνεταιρισμού. Αν και η διαδικασία αυτή συντελεί κατά γενική ομολογία στην παραγωγή υψηλής ποιότητας ροδακίνων, παρόλα αυτά στηρίζεται σε εμπειρικά δεδομένα και η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στη συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία αναμένεται να επιφέρει περεταίρω βελτίωση της ποιότητας των ροδάκινων. Με βάση τα παραπάνω, [...]

Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών για περεταίρω βελτίωση της ποιότητας του ‘κλαρίσιου ροδάκινου Βελβεντού’ [ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ] [ΔΜΡ1-0017915]2022-09-10T00:41:47+03:00

Παρακολούθηση καλλιέργειας κρόκου Κοζάνης με Mη επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα, Drone Innovation in saffron Agriculture Surveillance (DIAS)

Η πρόταση DIAS, (Drone Innovation in Agriculture Surveillance) στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποιημένης επίβλεψης της καλλιέργειας του κρόκου. Το σύστημα 24ης παρακολούθησης καλλιεργειών κρόκου σε πραγματικό χρόνο, θα βασίζεται στη λήψη και επεξεργασία ενδείξεων και εικόνων που παρέχονται από προηγμένα συστήματα παρακολούθησης και αναγνώρισης κινδύνων και έγκαιρης προειδοποίησης που βασίζονται στην εγκατάσταση ολοκληρωμένων δικτύων αισθητήρων καθώς και τη χρήση ιπτάμενων μη επανδρωμένων οχημάτων. Η καλλιέργεια του κρόκου αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης σημασίας για τη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού δραστηριοποιείται στο χώρο και λόγω της περιορισμένης γεωγραφικής κατανομής των καλλιεργειών, της ξεχωριστής μεθοδολογίας εμφύτευσης των σπόρων, αλλά και των μοναδικών παραγωγικών κινδύνων που αντιμετωπίζει απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, η πρόταση DIAS υιοθετεί και εισάγει [...]

Παρακολούθηση καλλιέργειας κρόκου Κοζάνης με Mη επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα, Drone Innovation in saffron Agriculture Surveillance (DIAS)2022-09-10T00:41:48+03:00

Νέοι/ες «σε κρίση»/ στην κρίση: Κατασκευές της επιστημονικής μετανάστευσης στον λόγο Ελλήνων/ίδων του εξωτερικού και των ΜΜΕ

Η μετανάστευση Ελλήνων/ίδων στο εξωτερικό δεν αποτελεί άγνωστο φαινόμενο για την Ελλάδα. Ωστόσο, από το 2010 και μετά, το φαινόμενο της μετανάστευσης έχει εκ νέου γιγαντωθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Χιλιάδες Έλληνες/ίδες, νεαρής κυρίως ηλικίας, με πανεπιστημιακούς τίτλους και υψηλή ειδίκευση, επιλέγουν ή/και αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, προκειμένου να ξεφύγουν από την ανεργία και να εργαστούν με αξιοπρεπείς μισθούς, σε εργασιακό περιβάλλον αντάξιο των φιλοδοξιών τους. Λόγω του υψηλού μορφωτικού επιπέδου του μετακινούμενου πληθυσμού, η επιστημονική μετανάστευση ως μια μορφή νεομετανάστευσης είναι ευρύτερα γνωστή με τον νεολογισμό ""brain drain"" (διαρροή εγκεφάλων / επιστημονικού δυναμικού). Το παρόν ερευνητικό έργο εξετάζει το πώς Έλληνες επιστήμονες που μετανάστευσαν στο εξωτερικό λόγω της οικονομικής κρίσης χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μιλήσουν για την εμπειρία τους αυτή, πώς δηλαδή [...]

Νέοι/ες «σε κρίση»/ στην κρίση: Κατασκευές της επιστημονικής μετανάστευσης στον λόγο Ελλήνων/ίδων του εξωτερικού και των ΜΜΕ2022-09-10T00:41:50+03:00

Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης

Το παρόν ερευνητικό έργο εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμου διεργασίας ενεργειακής αξιοποίησης των εγχώριων ορυκτών πόρων (λιγνίτης) και αγροτικών υπολειμμάτων σε προηγμένες διατάξεις συζευγμένης αεριοποίησης/κυψελών καυσίμου (GASOFC) και άμεσης τροφοδοσίας στερεών καυσίμων (DCFC), με υψηλές αποδόσεις και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σε πλήρη συμφωνία με τον Υποτομέα 7.7.4/Θεματικός Τομέας 7.7, της πρόσκλησης. Η καινοτόμος προσέγγιση στο LIGBIO-GASOFC περιλαμβάνει την αεριοποίηση των πρωτογενών και βέλτιστα επεξεργασμένων στερεών καυσίμων/ξυλανθράκων τόσο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά της κυψέλης καυσίμου διαμέσου μίας καταλυτικά υποβοηθούμενης διεργασίας. Ειδικότερα στο έργο, αρχικά θα εξεταστεί η αποδοτικότητα ενός συζευγμένου συστήματος εξωτερικής αεριοποίησης-SOFC (GASOFC) όπου έμφαση θα δοθεί στη βέλτιστη διασύνδεση των δύο διατάξεων και στην μεγιστοποίηση της απόδοσης προς αέριο σύνθεσης (> 90%) και της μετέπειτα χρήσης του σε SOFC. Σε αντίθεση με την εξωτερική συνδεσμολογία, [...]

Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης2022-09-10T00:41:51+03:00

Πλατφόρμα – Εφαρμογή Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από Ανακυκλώσιμα Υλικά

Εκτός από τον απλό-συμβατικό κάδο θα υπάρχει και μια δεύτερη έκδοση αυτή του έξυπνου κάδου. Στον ήδη υπάρχον κάδο, θα προστεθεί ένας αριθμός αισθητήρων για την μέτρηση της απόστασης από την επιφάνεια των απορριμμάτων, υπολογίζοντας έτσι τη μέση στάθμη. Έτσι θα γνωρίζουμε σε πιο ύψος βρίσκονται τα απορρίμματα. Οι αισθητήρες θα είναι εντοιχισμένοι στον κάδο ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα βανδαλισμού και κλοπής. Οι αισθητήρες θα συνδέονται ενσύρματα με την πλακέτα του μικροεπεξεργαστή ο οποίος θα βρίσκεται σε σημείο χωνευτό στο κάδο ώστε να μην γίνεται αντιληπτός και να μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με ειδικό κλειδί. Τα καλώδια σύνδεσης θα οδεύουν ανάμεσα από τα επίπεδα του κάδου. Η πλακέτα θα έχει 8bit μικροεπεξεργαστή όπως για παράδειγμα ATmega328P, οποίος θα είναι προγραμματισμένος σε γλώσσα προγραμματισμού C.

Πλατφόρμα – Εφαρμογή Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από Ανακυκλώσιμα Υλικά2022-09-10T00:41:24+03:00

Ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας, συμβουλευτικής ομοτίμων και ιδιότητας του πολίτη στους μαθητές: Η εφαρμογή ενός σχεδίου παρεμβατικής δράσης

Η εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει στην προετοιμασία των νέων ανθρώπων για τον κόσμο του αύριο. Στην προετοιμασία αυτή πρωτεύοντα ρόλο έχει η θετική αυτοεκτίμηση, η εσωτερική ασφάλεια, η αρμονική επικοινωνία και η επίγνωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μαθητών. Στο πλαίσιο του παρόντος ερευνητικού έργου οι υποψήφιοι διδάκτορες σε ρόλο «κριτικών φίλων» θα συνεργαστούν με τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς 8 δημοτικών σχολείων και 4 λυκείων στη Μακεδονία, προκειμένου να εντοπίσουν περιπτώσεις μαθητών που παρουσιάζουν χαμηλή επίδοση και μειωμένη κοινωνική προσαρμοστικότητα στην ομάδα και στους κανόνες του σχολείου. Μετά τη χαρτογράφηση των υφιστάμενων αναγκών, και με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων, θα αναπτυχθεί μία σειρά ευέλικτων διδακτικών παρεμβάσεων που θα αφορούν στην προσωπική ενδυνάμωση των μαθητών, τη συμβουλευτική ομηλίκων και την εκπαίδευση στην ιδιότητα [...]

Ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας, συμβουλευτικής ομοτίμων και ιδιότητας του πολίτη στους μαθητές: Η εφαρμογή ενός σχεδίου παρεμβατικής δράσης2022-09-10T00:41:30+03:00