Ανάπτυξη και πειραματική αξιολόγηση καινοτόμων τύπων γιαουρτιού μέσω ενθυλάκωσης βιοδραστικών συστατικών που έχουν εκχυλιστεί από φρούτα [ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ] [ΔΜΡ1-0018131]

 

Σύντομη περιγραφή

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια μακροχρόνιων προσπαθειών της Βιομηχανίας Κουρελλας και έχει σαν στόχο την παραγωγή νέων τύπων γιαουρτιού σε δοκιμαστικές γραμμές παραγωγής. Μία σημαντική παράμετρος στο προτεινόμενο πρόγραμμα είναι ότι, εκτός από τη συνηθισμένη χημική ανάλυση των συστατικών των τελικών προϊόντων, θα γίνεται και εξειδικευμένη βιολογική ανάλυση για τηναξιολόγηση της βιολογικής δράσης των συστατικών των τελικών προϊόντων. Η ανάλυση αυτή θα περιλαμβάνει την εκτίμηση της ικανότητας τόσο των προστιθέμενων συστατικών όσο και των εκχυλισμάτων των τελικών προϊόντων να προστατεύουν κύτταρα που εκτίθενται σε οξειδωτικό στρες από οξειδωτικές βλάβες στο πυρηνικό τους DNA, καθώςκαι από την πρόκληση αποπτωτικούκυτταρικού θανάτου.Σε προηγούμενες ερευνητικές εργασίες στο Πανεπιστήμιαο Ιωαννίνων έχει αποδειχθεί ότι η χημική ανάλυση δεν μπορεί να προσδιορίσει τη βιολογική δράση των συστατικών των προϊόντων και ότι χρειάζεται ειδική μέριμνα κατά τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων για τη διατήρηση της βιολογικής δράσης τους στο προσφερόμενο τελικό προϊόν [Melidouetal., 2005; Nousisetal., 2005; Kitsatietal., 2012].Στο προτεινόμενο έργο θα ελέγχεται η βιολογική δράση τόσο των προς ενσωμάτωση συστατικών όσο και των τελικών προϊόντων, ούτως ώστε να ανιχνευτούν τυχόν επιπτώσεις κατά τη διαδικασία της παραγωγής.

Μελέτες

No items found