Οργανωτική Δομή

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Προϊστάμενος Απασχόλησης, Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας ΠΤΑ

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Συντονιστής Δομής Στήριξης RIS/ΠΤΑ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Στέλεχος Δομή Στήριξης RIS/ΠΤΑ

ΖΟΥΡΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Στέλεχος Δομή Στήριξης RIS/ΠΤΑ

ΜΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στέλεχος Δομή Στήριξης RIS/ΠΤΑ

ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

Στέλεχος Δομή Στήριξης RIS/ΠΤΑ

Οργανωτική Δομή

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Προϊστάμενος Απασχόλησης, Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας ΠΤΑ

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Συντονιστής Δομής Στήριξης RIS/ΠΤΑ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Στέλεχος Δομή Στήριξης RIS/ΠΤΑ

ΖΟΥΡΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Στέλεχος Δομή Στήριξης RIS/ΠΤΑ

ΜΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στέλεχος Δομή Στήριξης RIS/ΠΤΑ

ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

Στέλεχος Δομή Στήριξης RIS/ΠΤΑ