ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝΦΛΩ)

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2385045745

Email:

Διεύθυνση: Στέφανου Δραγούμη 26 Φλώρινα Τ.Κ. 53100, Φλώρινα

Σύντομη περιγραφή

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1995. Η ίδρυσή της υπαγορεύτηκε από την ανάγκη δημιουργίας ενός αναπτυξιακού μοχλού με ευρεία συμμετοχή φορέων που ευθύνονται για την τοπική ανάπτυξη, και κύριο αντικείμενο την καταγραφή, την έρευνα, την μελέτη και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής. Η περιοχή ενδιαφέροντος της εταιρίας είναι η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας καθώς και η ευρύτερη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Στοιχεία φορέα