ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2461042103, 2461042103,2461042103

Email:

Διεύθυνση: Κοζάνη,ΠΡΟΣ ΑΡΓΙΛΟ

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα