ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2464/022044, 2464022850,2464/022044, 2464022850

Email:

Διεύθυνση: Σέρβια,ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα