ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 24630-26206, 2463055320,24630-26206, 2463022389, 2463055320, 2463055630

Email:

Διεύθυνση: Πτολεμαΐδα,

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα