ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2386350100

Email:

Διεύθυνση: ΓΡΗΓ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ 2, Αμύνταιο

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα