Δήμος Φλώρινας

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:

Email:

Διεύθυνση: 97 Megalou alexandrou St. Φλώρινας 53 100

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα