Ε.ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2463081178

Email:

Διεύθυνση: Πτολεμαίδα,3 ΧΙΛ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα