ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:

Email:

Διεύθυνση: , ΚΟΖΑΝΗ

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα