ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: –

Email:

Διεύθυνση: Κοζάνη,

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα