Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΒΕ) Γρεβενών

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2462085501, 2462085502

Email:

Διεύθυνση: Γρεβενά,Εμμανουήλ Παπά 7, Τ.Κ. 51100 Γρεβενά

Σύντομη περιγραφή

Το Επιμελητήριο έχει ως αποστολή:
Να λειτουργεί ως Σύμβουλος της εκάστοτε κυβέρνησης σε θέματα εμπορίου, βιομηχανίας και παροχής υπηρεσιών και γενικότερα αναπτυξιακής πολιτικής.
Να εκπροσωπεί, να υποστηρίζει και να αναδεικνύει την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στοιχεία φορέα