ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2467071792

Email:

Διεύθυνση: Κολοκυνθού,Καστοριάς – Νεστορίου, Κολοκυνθού Καστοριάς, 52100

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα