ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ & ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2461022175

Email:

Διεύθυνση: Καστοριάς 1, Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου της Δ.Ε. Ελλησπόντου, ΚΟΖΑΝΗ

Σύντομη περιγραφή

Μονάδα Βιοαερίου και Λιπασμάτων

Στοιχεία φορέα

Μελέτες

Δεν βρέθηκαν μελέτες.