ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ RGCC RESEARCH GENETIC CANCER CENTRE SA ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2385041950, 2385041931, 2385041961, 2385041951, 2385041960

Email:

Διεύθυνση: Φλώρινα,Βιομηχανική Περιοχή, 53100, ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα