ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ RGCC RESEARCH GENETIC CANCER CENTRE SA ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2385041950,2385041931,2385041961,2385041951,2385041960

Email:

Διεύθυνση: , Φλώρινα

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα