ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2386020111

Email:

Διεύθυνση: , Αμύνταιο

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα