ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: –

Email:

Διεύθυνση: Αμύνταιο,

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα