ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:

Email:

Διεύθυνση: ,

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα