Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2385029583

Email:

Διεύθυνση: Φλώρινα,Μοριχόβου 27B

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα