Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2385029583

Email:

Διεύθυνση: Μοριχόβου 27B, Φλώρινα

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα