ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2461031544, 2461036902,2461036902

Email:

Διεύθυνση: Κοζάνη,

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα