ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2461031544,2461036902,2461031544,2461036902

Email:

Διεύθυνση: , ΚΟΖΑΝΗ

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα