Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 24610 49963

Email:

Διεύθυνση: Κοζάνη,ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 5

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα