Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2461049963

Email:

Διεύθυνση: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 5, Κοζάνη

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα