ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2468031701

Email:

Διεύθυνση: Τσοτύλι,Γλυκοκερασιά, Τσοτύλι, 50002, ΚΟΖΑΝΗΣ

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα