ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2468031701

Email:

Διεύθυνση: , Τσοτύλι

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα