ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΖΙΜΙΚΑΣ ΙΚΕ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2463080808,-

Email:

Διεύθυνση: Εμπόριο,ΑΝΑΡΡΑΧΗ

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα