ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2461030103,2461028030

Email:

Διεύθυνση: ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, Κοζάνη

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα