ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2385044413

Email:

Διεύθυνση: Αγρόκτημα Φλώρινας AA1834, Φλώρινα

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα