Διατήρηση – Διαχείριση Λιμνών Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη

Σύντομη περιγραφή

Τα παρακάτω αφορούν παραδοτέα απο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ στα πλαίσια του έργου LIFE-Nature (LIFE00/GR/NAT/7242) :

 • Αναστασιάδης, Ε.Θ. 2003. Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 25 σελ. URI: http://hdl.handle.net/11340/941
 • Νικολαϊδης Γ. και Αικατερίνη Αλυγιζάκη. 2003. Μελέτη του φυτοπλαγκτού & των φυσικοχημικών παραμέτρων των υγροτόπων Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης Ν. Φλώρινας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας. Θέρμη. 122 σελ. URI: http://hdl.handle.net/11340/947
 • Κάλφας, Γ. Δημήτριος. 2004. Αποκατάσταση τύπου οικοτόπου “Αλλουβιακά υπολειμματικά δάση” στην περιοχή της Λίμνης Χειμαδίτιδας, θέση Αγία Παρασκευή (Ίντσκο). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 53 σελ. + 2 χάρτες + 2 σχέδια. URI: http://hdl.handle.net/11340/903
 • Αναστασιάδης, Ε.Θ. 2004. Πρακτικά σεμιναρίου «Διαχείριση υδατικών πόρων –Διαχείριση καλαμώνων». Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 33 σελ.
 • URI: http://hdl.handle.net/11340/949
 • Κατσακιώρη, Μαρία και Ναζλού Αντωνιάδου. 2004. Εκπαιδευτικό υλικό για τις Λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 77 σελ.
 • URI: http://hdl.handle.net/11340/1851
 • Νικολαΐδου Κατερίνα, Μαρία Κατσακιώρη, Βρετζάκη Ελένη, Δημήτρης Μπούσμπουρας και Σπύρος Ντάφης. 2002. Μουσειολογική μελέτη του Κέντρου Πληροφόρησης λιμνών Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 10 σελ.
 • URI: http://hdl.handle.net/11340/924
 • Γεωργιάδης, Θ. 2003. Οικολογική έρευνα της υδρόβιας μακροφυτικής βλάστησης των υγροτόπων Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη : Τεχνική έκθεση για το έργο. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 47 σελ. + 1 Χάρτης. URI: http://hdl.handle.net/11340/792
 • Παπαστεργιάδου, Εύα. 2004. Προδιαγραφές παρακολούθησης της υγροτοπικής βλάστησης της περιοχής λίμνης Χειμαδίτιδα. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 10 σελ. URI: http://hdl.handle.net/11340/793
 • Λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη. Ταινία διάρκειας 16′. 2003. Έργο Life: “Διατήρηση και διαχείριση των Υγροτόπων Χειμαδίτιδας-Ζάζαρης”. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας, Δήμος Αετού, Διεύθυνση δασών Δυτικής Μακεδονίας, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, Planet Regional και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. URI: http://hdl.handle.net/11340/1818

Παραδοτέα Μελέτης

Έργο μελέτης