Διατήρηση και Διαχείριση Τόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα

Σύντομη περιγραφή

Τα παρακάτω αφορούν παραδοτέα απο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

 • Ντάφης, Σ., Εύα Παπαστεργιάδου, Κ. Γεωργίου, Δ. Μπαμπαλώνας, Θ. Γεωργιάδης, Μαρία Παπαγεωργίου, Ευθαλία Λαζαρίδου και Βασιλική Τσιαούση. 1997. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Το Έργο Οικοτόπων στην Ελλάδα: Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000. Συμβόλαιο αριθμός Β4-3200/84/756. Γενική Διεύθυνση ΧΙ Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 932 σελ. URI: http://hdl.handle.net/11340/526
 • Τσιούρης, Σ. (υπεύθυνος σύνταξης). 1996. Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Λίμνες Χειμαδίτιδα-Ζάζαρη (GR1340005). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 212 σελ. URI: http://hdl.handle.net/11340/733
 • Χάρτης Βλάστησης “Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη GR1340005”. 1996. URI: http://hdl.handle.net/11340/802
 • Χάρτης Χλωρίδας “Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη GR1340005”. 1996. URI: http://hdl.handle.net/11340/812
 • Χάρτης Ποικιλότητας Πανίδας “Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη GR1340005”. 1996. URI: http://hdl.handle.net/11340/826
 • Χάρτης Εξάπλωσης – Αφθονίας Αμφιβίων “Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη GR1340005”. 1996. URI: http://hdl.handle.net/11340/171
 • Χάρτης Εξάπλωσης – Αφθονίας Θηλαστικών “Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη GR1340005”. 1996. URI: http://hdl.handle.net/11340/846
 • Χάρτης Εξάπλωσης – Αφθονίας Ασπονδύλων “Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη GR1340005”. 1996. URI: http://hdl.handle.net/11340/158
 • Χάρτης Εξάπλωσης – Αφθονίας Ερπετών “Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη GR1340005” 1/7. 1996. URI: http://hdl.handle.net/11340/751
 • Χάρτης Εξάπλωσης – Αφθονίας Ερπετών “Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη GR1340005” 2/7. 1996. URI: http://hdl.handle.net/11340/824
 • Χάρτης Εξάπλωσης – Αφθονίας Ερπετών “Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη GR1340005” 3/7. 1996. URI: http://hdl.handle.net/11340/1719
 • Χάρτης Εξάπλωσης – Αφθονίας Ερπετών “Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη GR1340005” 4/7. 1996. URI: http://hdl.handle.net/11340/830
 • Χάρτης Εξάπλωσης – Αφθονίας Ερπετών “Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη GR1340005” 5/7. 1996. URI: http://hdl.handle.net/11340/840
 • Χάρτης Εξάπλωσης – Αφθονίας Ερπετών “Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη GR1340005” 6/7. 1996. URI: http://hdl.handle.net/11340/160
 • Χάρτης Εξάπλωσης – Αφθονίας Ερπετών “Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη GR1340005” 7/7. 1996. URI: http://hdl.handle.net/11340/845
 • Χάρτης Εξάπλωσης – Αφθονίας Ιχθυοπανίδας “Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη GR1340005” ¼. 1996. URI: http://hdl.handle.net/11340/166
 • Χάρτης Εξάπλωσης – Αφθονίας Ιχθυοπανίδας “Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη GR1340005” 2/4. 1996. URI: http://hdl.handle.net/11340/829
 • Χάρτης Εξάπλωσης – Αφθονίας Ιχθυοπανίδας “Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη GR1340005” 3/4. 1996. URI: http://hdl.handle.net/11340/818
 • Χάρτης Εξάπλωσης – Αφθονίας Ιχθυοπανίδας “Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη GR1340005” 4/4. 1996. URI: http://hdl.handle.net/11340/827
 • Χάρτης Εξάπλωσης – Αφθονίας Ορνιθοπανίδας “Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη GR1340005”. 1996. URI: http://hdl.handle.net/11340/844

 

Παραδοτέα Μελέτης

Έργο μελέτης