Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά – δασικά προϊόντα – Πιλοτική εφαρμογή

Σύντομη περιγραφή

Στα πλαίσια της διερεύνησης των δυνατοτήτων χρήσης της βιομάζας στη χώρα μας, μέσω του έργου «PROARES – Προώθηση των δυνατοτήτων των ανανεώσιμων αγροτικών ενεργειακών πηγών» και του προγράμματος «Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά – δασικά προϊόντα – Πιλοτική εφαρμογή», του Τμήματος Σχεδιασμού Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΕ. της Ν.Α. Κοζάνης, έγινε μία έρευνα σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης των βιοκαυσίμων που προέρχονται από τα υπολείμματα της μηχανικής κατεργασίας του ξύλου, καθώς και από τα υπολείμματα της γεωργικής παραγωγής, ξυλώδους μορφής, γνωστά και με τον όρο wood pellets ή wood briquettes.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα σε όλους τους νομούς Γρεβενών ­ Κοζάνης­Φλώρινας­Καστοριάς που την απαρτίζουν προκειμένου να γίνει συλλογή των απαραίτητων στοιχείων σχετικά με τα υπολείμματα (δασικά, γεωργικά, επιχειρήσεων κατεργασίας ξύλου) που υπάρχουν στον κάθε ένα από αυτούς τους Νομούς.
Το πρώτο σκέλος της έρευνας αφορά την καταγραφή των δασικών όσο και γεωργικών εκτάσεων που υπάρχουν σε κάθε νομό δίνοντας όμως έμφαση στα υπολείμματα υλοτομιών των εκτάσεων αυτών που μπορούν με άνεση να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμη ύλη. Ταυτόχρονα έγινε και μια καταγραφή των επιχειρήσεων που εδρεύουν στους Νομούς αυτούς και κατεργάζονται ξύλο και τα υπολείμματα τους μπορούν με άνεση να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμη ύλη. Το δεύτερο μέρος αφορά την προσπάθεια παραγωγής μπρικετών από τα υπολείμματα που συλλέχθηκαν με διάφορες μίξεις και αναλογίες ανάμεσα στα γεωργικά υπολείμματα και τα υπολείμματα κατεργασίας από τις επιχειρήσεις. Στο τρίτο μέρος έγινε μια έρευνα βασισμένη σε ερωτηματολόγια για να βρεθεί η δυνατότητα πραγματικής εφαρμογής όλων των παραπάνω αποτελεσμάτων.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης